logo

Таблетки для похудения эффективные. Эффективные зеленые таблетки для похудения. Таблетки для похудения отзывы цена. Сердечная недостаточность симптомы. Бывает ли острое сердечное недостаточность. Острая сердечная недостаточность причины. Народное лечение гипертонии. Лучшие методы лечения гипертонии. Артериальная гипертония лечение. Методы лечения алкогольной зависимости. Лечение алкогольной зависимости в домашних условиях. Быстрое лечение алкогольной зависимости отзывы. Мужское бесплодие причины. Важные бесплодие причины лечение. Психологические причины бесплодия. Ринопластика до и после. Сколько стоит ринопластика в россии. Рнопластика кончика носа. Сделать пластическую операцию. Где сделать пластическая операция лица. Сколько стоит пластическая операция. Лечение артериальной гипертензии. Артериальная гипертензия рекомендации от доктора. Артериальная гипертензия степени риска.
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners

Мапа сайту


НАБІР ДО АСПІРАНТУРИ

Набір до аспірантур1и

Електронна бібліотека

Спортивнi гуртки та курси

Офіційні групи

  

Зараз на сайті

На сайті 145 гостей та відсутні користувачі

                                                                                      Language                                               
                                                                               
 
15831  ukr flag 


Нові надходження

novi nadhodz

 

 Титульна

  сторінка

              Бібліографічний запис

 

Природничі та технічні науки

 

Untitled1 

 Охріменко І. В.   Біржова діяльність : навч. посіб. / І. В. Охріменко, С. А. Стасіневич. - Київ : ТОВ "ЦП "Компринт", 2017. - 243, [1] с. - Бібліогр.: с. 241-243. (Шифр -833350829)

 

Untitled2

Методичні вказівки щодо виконання та захисту курсової роботи з дисципліни "Біржова справа" зі спеціальності 076 - "Підприємництво, торгівля, біржова діяльність" / Київський кооперативний інститут бізнесу і права ; уклад. С. А. Стасіневич. - Київ, 2017. - 37, [1] с. (Шифр -610915107)

 

Untitled3

 

 Діброва А. Д.    Регулювання ринку молока та молочних продуктів в Україні : монографія / А. Д. Діброва, О. С. Чан-хі. - [б. м.] : Технодрук, 2016. - 247, [1] с. - Бібліогр.: с. 189-212. (Шифр -434456601)

 

Untitled4

 

 Інформаційна система управління сільськогосподарським підприємством: аналітичні індикатори формування і результативності : монографія / Т. Г. Камінська [и др.]. - Київ : Вид-во "Вік принт", 2016. - 270 с. - Бібліогр.: с. 225-253. (Шифр -231736074)

 

Untitled5

 


 Охріменко І. В.   Регулювання фондового ринку : навч. посіб. / І. В. Охріменко, С. А. Стасіневич, В. М. Краєвський. - Київ : ЦП "Компринт", 2016. - 143, [1] с. - Бібліогр.: с. 141-143. (Шифр -015012031)

 

Untitled6

 

 Сидоренко О. В.   Управління розвитком біржового ринку сільськогосподарської продукції: теорія та практика : монографія / О. В. Сидоренко. - Київ : ЦП "Компринт", 2016. - 351, [1] с. - Бібліогр. в кінці розд.

 

Untitled7

 

 Проблеми бухгалтерської науки: подальший розвиток і припинення шарлатанства : кол. монографія / під заг. ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. - Житомир : ПП "Рута", 2015. - 343, [1] с. (Шифр -972510948)

Untitled8

 Охріменко І. В.   Організація депозитарної діяльності : посіб. для студ. ВНЗ / І. В. Охріменко, С. А. Стасіневич. - Київ : ЦП "Компринт", 2014. - 132 с. - Бібліогр.: с. 128-132. (Шифр -486702468)

Untitled9

 Вербило О. Ф. Бухгалтерський облік у промислових агросервісних підприємствах : підручник / О. Ф. Вербило, Т. Г. Камінська, Н. М. Коробова ; за ред. О. Ф. Вербило. - Київ : Каравела, 2013. - 359, [1] с. - Бібліогр.: с. 358-359. (Шифр -660597706)

 

Untitled10

 

 Камінська Т. Г.   Облік і контроль кругообороту капіталу : монографія / Т. Г. Камінська. - Житомир : ПП "Рута", 2013. - 447, [1] с. - Бібліогр.: с. 415-447. (Шифр -461635356)

 

Untitled11

 Солодкий М. О.   Основи біржової діяльності : посіб. / М. О. Солодкий, С. А. Стасіневич, Т. О. Андросович. - Київ : Видавничий центр НУБіП України, 2013. - 153, [1] с. (Шифр -954528012)

 

Untitled12

 

 Солодкий М. О.  Товарознавство біржових товарів - ринок агропродовольчої продукції : посіб. / М. О. Солодкий. - Київ : Видавничий центр НУБіП України, 2012. - 115, [1] с. (Шифр -110411247)

 

Untitled13

 

 Охріменко І. В.   Витрати та собівартість сільськогосподарської продукції в регулюванні економічних відносин сільськогосподарських підприємств : монографія / І. В. Охріменко. - Київ : В-во "Логос", 2009. - 386, [2] с. - Бібліогр.: с. 352-384. (Шифр -339234209)

 

dckVCOzD8wg

 

 

 Черевко О.І. Методи контролю якості харчової продукції: навчальний посібник. - Суми : Університетська книга, 2015.- 512 с.

 

 qiKteHNz1g

 

 Черевко О.І.Управління якістю кулінарної продукції лікувального та дієтичного харчування:  навчальний посібник. - Суми : Університетська книга, 2015 - 279 с.

 

1CgGq9k4LTE

 

 

 Поперечний А.М. Моделювання процесів та обладнання харчових виробництв: підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2016. - 312 с.

 

BTkdVJWntd0

 

 

 Дуденко Н.В. Нутриціологія: навчальний посібник. -  Харків : Світ Книг, 2016.- 560 с.

 

iYPdYZBw4nk

 

 

 Сирохман І.В. Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення: навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2016. - 544 с.

 

diVnF3LbO1U

 

 

 П’ятницька Г.Т. Інноваційні ресторанні технології : основи теорії: навчальний посібник. – К. : Кондор, 2013.-250 с.

 

y4NBymKyhYk

 

 

 Пирог Т.П. Харчова біотехнологія: підручник. - К : Ліра-К, 2016 .- 408 с.

 

Юридичні, суспільні та гуманітарні науки

 

Untitled1

 

  Колінько О. О.   Віктимологічні аспекти доведення до самогубства : монографія / О. О. Колінько. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. - 195, [1] с. (Шифр -837102352)

 

Untitled2

 

  Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 2016) / упор. П. Гай-Нижник. - Київ : "МП Леся", 2016. - 347, [1] с. : іл.

  Untitled3

 

  Найда І. В.   Кооперативне право : навч. посіб. / Київський коопративний інститут бізнесу і права ; Економіко-правовий коледж ; Кафедра права ; І. В. Найда, О. С. Зіньова. - Київ : НУБіП України, 2015. - 122, [2] с. - Бібліогр.: с. 116-122. (Шифр -681201530)

 

Untitled4

 

  Руденко, Микола.   Енерґія проґресу. Вибрані праці з економіки, філософії і космології : наук. вид. / М. Руденко ; упоряд. Р. Руденко. - [б. м.] : ТОВ "Видавництво "Кліо", 2015. - 678, [2] с.

 

Untitled5

 

  Науково-практичний коментар до Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" та суміжних правових актів / Р. Я. Корінець [и др.]. - Київ : ВАІТЕ, 2014. - 212 с.

 

Untitled6

 

  Ми не є українофілами. Польська політична думка про Україну і українців. Антологія текстів : наук.-попул. вид. / за ред. П. Коваля, Я. Олдаковського, М. Зухняк. - [б. м.] : Вид. дім. "Києво-Могилянська академія", 2012. - 439 с. - Бібліогр.: с. 425-426

  Untitled7

 

  Господа нашого Іисуса Христа Святе Євангеліє. - Репр. вид. - [б. м.] : Вид. дім. "Києво-Могилянська академія", 2011. - 206, [6] с.

 

Untitled8

 

  Норман М.   Наймарк Геноциди Сталіна : наук. вид. / М. Наймарк Норман ; пер. з англ. В. Старко. - Київ : Вид. дім. "Києво-Могилянська академія", 2011. - 134, [2] с.

 

Untitled9

 

  Попович, Мирослав.   Бути людиною : наук. вид. / М. В. Попович. - [б. м.] : Вид. дім. "Києво-Могилянська академія", 2011. - 223 с.

 

Untitled10

 

  Чухліб, Тарас. Секрети українського полівалалітету. Хмельницький - Дорошенко - Мазепа : наук. вид. / Т. Чухліб. - [б. м.] : Вид. дім. "Києво-Могилянська академія", 2011. - 327 с. : іл. - Бібліогр.: с. 299-319.

 

Untitled11

 

  Шумпетер, Йозеф А.   Теорія економічного розвитку : наук. вид. / Й. А. Шумпетер ; пер. з англ. В. Старко. - [б. м.] : Вид. дім. "Києво-Могилянська академія", 2011. - 241, [2] с.

 Untitled12

 

  Гірник А. М.   Основи конфліктології : навч. посіб. / А. М. Гірник. - [б. м.] : Вид. дім. "Києво-Могилянська академія", 2010. - 222 с.

 

Untitled13

 

  Дзюба, Іван.   Iнтернаціоналізм чи русифікація? : наук.-публіц. вид. / І. Дзюба. - 2-е вид., доп. - [б. м.] : Вид. дім. "Києво-Могилянська академія", 2010. - 330, [6] с.

 

Untitled14

 

  Російський імперіалізм : наук. вид. / уклад. Т. Гунчак ; пер. Т. Цимбал. - [б. м.] : Вид. дім. "Києво-Могилянська академія", 2010. - 395 с.

 

Untitled15

 

  Павленко, Сергій.   Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники : наук. вид. / С. Павленко. - [б. м.] : Вид. дім. "Києво-Могилянська академія", 2009. - 601, [2] с.

 

Untitled16

 

  Роджерс Еверетт М.   Дифузія інновацій : наук. вид. / пер. з англ. В. Старка. - [б. м.] : Вид. дім. "Києво-Могилянська академія", 2009. - 590 с.

 

chorichnik

 

 Статистичний щорічник м. Києва за 2015 рік [Текст] : [стат. матеріал] / [відп. за вип. О. О. Шестак ; за ред. Р. Г. Віленчук] ; Держ. служба статистики України, Головне упр. статистики у м. Києві. - К. : Консультант., 2016. – 434. – ISBN 978-966-8459-92-4

 

iM pfZzpwfA

 

 

 Прямухіна Н.В. Ринок фінансових послуг : навчальний посібник. - К. : Кондор, 2016.-304 с.

 

kWnvp7Hk0Xo

 

 

 Лебідь В.І. Адміністративне право та адміністративне судочинство: посібник. - К. : Правова Єдність, 2015.- 48 с.

 

GglRTr qjlw

 

 

 Щербина В.С. Актуальні проблеми господарського права: навчальний посібник. - К. :  Юрінком Інтер, 2013.- 527с.

 

vjj7e9T2qME

 

 

  Тетарчук І.В. Антимонопольне конкурентне право України: навчальний посібник для  підготовки до  іспитів. - К.: Центр учбової літератури, 2016.- 174 с.

 

24oYTdU2qmk

 

 

 Тетарчук І.В. Банківське право України: навчальний посібник для підготовки до іспитів. - К.: Центр учбової літератури, 2016. - 214 с.

 

bHRtNO3g4G4

 

 

 Григоренко Л.С.Банківські та кредитні відносини. Законодавство,судова практика.  Практичний посібник. -  К.: Центр учбової літератури, 2016. - 408 с.

  fnZ5NaOAlRk

 

 

 Жорнокуй Ю.М.Інвестиційне право : підручник. - Харків : Право, 2015.  - 512 с.

 

ntO7akdmcto

 

 

 Оніщик Ю.В. Міжнародне співробітництво у боротьбі з фінансовими правопорушеннями:   навчальний посібник. - К. : Алерта, 2016. - 422 с.

 

2UrbsKVOS6U

 

 

 Григеренко А.В. Очищення влади (люстрація). Запобігання і протидія корупції. Практичний посібник. -  К.: Центр учбової літератури, 2016. - 144 с.

 

m4KScgoYOHI

 

 

 Тетарчук І.В. Податкове право України: навчальний посібник для  підготовки до  іспитів .- К.: Центр учбової літератури, 2016.- 184 с.

 

npn09llTDvc

 

  Рабінович А.В. Правове регулювання захисту прав споживачів: навчальний посібник.-  Львів : «Новій Світ – 2000», 2016. - 342 с.

 

VFeRaEmDVWM

 

 

  Муравйов К.В. Правове регулювання ринку цінних паперів : навчальний посібник. - К.:  Центр учбової літератури, 2016. - 272 с.

 

68cwVAEY0X4

 

 

 Погорецький М.А. Розслідування окремих видів злочинів: навчальний посібник. –К. : Алерта, 2015. - 536 с.

 

qVernZRRoXo

 

 

 Бойко М.Д. Трудове право України: навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2016.- 392 с. 

 

i 2vprVYF k

 

 

 Григоренко Л.С.Трудові відносини. Законодавство, міжнародні конвенції, роз’яснення:  практичний  посібник. - К. : Центр учбової літератури, 2016. - 344 с.

 

i9NoiT0CGmI

 

 Данильян О.Г. Філософія права: підручник. - Харків : Право,2014. - 208 с. 

 

EFhjAnbFlaw

 

 

 Тетарчук І.В. Фінансове право: навчальний посібник для підготовки до іспитів. - К. : Центр  учбової літератури, 2016. - 160 с.

 

Qk1bRsStQkQ

 

  Гуцаленко Л.В. Внутрішньогосподарський контроль: навчальний посібник. -  К. : Центр  учбової літератури, 2016.-  496 с.

 

1kdXW5tJVdo

 

  Бондар М.І. Звітність підприємства: підручник .- К. : Центр учбової літератури, 2016.-  344 с.

 

xRgQNE51W7Y

 

  Островерха Р.Е. Організація обліку: навчальний обліку. - К. : Центр учбової літератури,  2016.-  568 с.

 

T0EsEDbv2xg

 

  Іванюта Т.М. Економічна безпека підприємства: навчальний посібник. - К. : Центр учбової  літератури,  2016. - 256 с.

 

4mWwPRt3InE

 

 Волкова І.А. Облік зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник. - К. : Центр  учбової літератури,  2016. - 304 с.

 

6P2PCmx6Y3o

 

 Кузнецова С.А. Банківська система: навчальний посібник. - К. : Центр  учбової літератури,  2016. - 400 с.

 

yJLONRGe4dc

 

 Рум’янцев А.П. Зовнішньоекономічна діяльність: навчальний посібник. - К. : Центр  учбової літератури,  2016. - 296с.

 

X74 2C8IL1I

 

 Моргулець О.Б. Менеджмент у сфері послуг : навчальний посібник. - К. : Центр  учбової літератури,  2016. - 384 с.

 

F gHQc40gHk

 

 Буряк О.П. Податковий менеджмент : підручник. - Львів : «Магнолія 2006», 2016.- 352 с.

 

AvBl30FHTsg

 

 Супрун А.А. Страховий менеджмент: навчальний посібник. - Львів : «Магнолія 2006», 2016.-  248 с.

 

v30plZhGJxs

 

 Фінансова санація та банкрутство підприємств: підручник. - Львів : «Магнолія 2006», 2016.-  268 с.

 

Tt qWOtYuSk

 

 Школьник І.О. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник. - К. : Центр  учбової  літератури,  2016.- 488 с.

 

MJKvQeETdtw

 

 Жолнер І.В. Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами: навчальний посібник. - К. : Центр  учбової  літератури,  2016.- 368с.

 

Мовознавство

 

 rAJVvoUP3C0

 

 

 Дорда С.В. English for Business Communication: навчальний посібник. – Суми :  Університетська книга, 2016.- 152 с.

 

 

 

Пошук по сайту

Оголошення

Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, фінанси і управлі...

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції

День відкритих дверей

Запрошуємо всіх бажаючих до Київського кооперативного інституту бізнесу і права та Економіко-правового коледжу 24 лютого 2018 року о 10:00 годині на ...

Дистанційні курси польської мови

Університет ЕКОНОМІКИв Бидгощі (WSG) Представництво WSG в Україні Центр міжнародного розвитку (WSG, ККІБП) ...

Контакти

Тел: (044) 258-20-29
Тел: (044) 257-50-94
Тел: (044) 257-52-12
Тел: (044) 257-70-91

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


вул. Ломоносова, 18

м. Київ, 03022

Карта проїзду


Написати листа

Годинник

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

1 2  3  4  5 6