logo

Уход за лицом 30 лет. Лучший уход за кожей лица летом. Уход за лицом летом. Йога занятия для начинающих. Быстрые занятия йогой для начинающих видео. Занятия йогой дома. Как сделать макияж. Скажите как сделать макияж глаз дома. Как правильно сделать макияж. Диеты для похудения отзывы. Полезная гречневая диета для похудения. Лучшие диеты для похудения. Эффективные диеты для быстрого похудения. самая быстрая диета для похудения дома. Хорошая диета для быстрого похудения. Хронический гастрит лечение. Быстрое лечение гастрита желудка. Схема лечения гастрита. Имбирный чай для похудения. Полезное имбирное похудение отзывы. Имбирный напиток для похудения рецепт. Домашние упражнения для похудения живота. Большой комплекс упражнений для живота похудения. Упражнения для похудения живота быстро.
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners

Мапа сайту


НАБІР ДО АСПІРАНТУРИ

Набір до аспірантур1и

Електронна бібліотека

Спортивнi гуртки та курси

Офіційні групи

  

Зараз на сайті

На сайті 120 гостей та відсутні користувачі

                                                                                      Language                                               
                                                                               
 
15831  ukr flag 


Кафедра права

Склад кафедри

Напрями наукової діяльності

Методичні та наукові праці викладачів

Навчальні дисципліни кафедри

Звіт кафедри

 

Відповідно до Положення про кафедру права кафедра є базовим структурним підрозділом інституту, що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з кількох споріднених спеціальностей чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну діяльність за певним напрямом. Концепція розвитку кафедри ґрунтується на тому, що система сучасної вищої юридичної освіти – це синтез актуальних знань у області світоглядних, фундаментальних та прикладних правничих наук, а також інших близьких за предметом дослідження соціогуманітарних наук.

Кафедра права є випускаючою за спеціальністю та напрямом підготовки «Правознавство» і наділена відповідним обсягом прав та обов’язків, несе відповідальність за якість підготовки висококваліфікованих працівників, які володіють глибокими теоретичними та прикладними знаннями і здатні використовувати їх в своїй подальшій роботі.

 

         Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює підготовку наукової продукції: монографій, статей у вітчизняних та міжнародних виданнях, тез доповідей на наукових та науково-практичних конференціях, круглих столах. Найбільш вагомі наукові видання викладачів кафедри «Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності» - монографія Київ 2012 рік (Андрущенко Л.В.), «Історія держави та права України»: навчальний посібник, видавництво "Юрінком Інтер" Київ 2013рік.

 

         На кафедрі здійснюється наукова робота зі студентами. Зокрема, створений та функціонує гурток з актуальних проблем кримінального права, в рамках якого розглядаються найбільш актуальні питання кримінального права. Проводяться круглі столи. Науковий гурток очолює кандидат юридичних наук, завідувач кафедри Тарасевич Т.Ю. У березні 2013 року планується проведення круглого столу «Законодавча регламентація захисту конституційних прав та свобод людини та громадянина» разом зі студентами кафедри права. Такі студентські наукові заходи будуть проводитися на кафедрі 1 раз за семестр. Крім цього студенти, члени наукового товариства кафедри (Доценко Вікторія, Старченко Ганна, Сидорук Дар’я, Пасічник Сергій, Герман Дмитро та ін.) беруть активну участь у наукових та науково-практичних конференціях, які проводяться як в інституті так і за його межами. Зокрема міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання інтелектуальної власності» у лютому 2013 року (м. Запоріжжя), треття міжнародна науково-практична конференція «На шляху до науки ХХІ ст.» у листопаді 2013 року (м. Кіровоград).

         Сучасне життя ставить перед випусниками Київського кооперативного інституту бізнесу і права, що здійснює підготовку фахівців за напрямом «Правознавство» вимогу: "Не лише знай, але і вмій". Особливо це актуально для юридичної освіти, в умовах забезпечення нормотворчої, правоохоронної і правозастосовчої діяльності, необхідності гарантувати реалізацію прав і інтересів фізичних і юридичних осіб. Відтак на кафедрі права створена і працює юридична клініка.

 

Юридична клініка «Громадська приймальня»

pP52q8xklI4

Юридична клінічна діяльність в Україні зумовлена необхідністю надання правової допомоги малозабезпеченим верствам населення. До функцій юридичної клініки належить надання первинних, поточних усних та письмових консультацій, а в разі необхідності і можливості здійснення функцій представництва в цивільних справах, якщо це не суперечить чинному законодавству України та внутрішньому Положенню про діяльність юридичної клініки.

Відповідно до Законів України «Про вищу освіту» від 17.01.20022984-III, «Про безоплатну правову допомогу» від 02.06.2011 р. №3460-VI, Концепції Держаної цільової програми формування системи безоплатної правової допомоги на 2013-2017 роки   згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 р. № 435-р та з метою здійснення комплексу заходів правового, організаційного та економічного характеру, спрямованих на забезпечення доступу до безоплатної  правової допомоги осіб, які мають на неї конституційне право і потребують такої допомоги, а також отримання навичок юриста консультантами – студентами старших курсів кафедри права, які працюють під керівництвом викладачів та практикуючих фахівців в галузі права Міністерство освіти і науки, молоді та спорту видало наказ «Про затвердження Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України» № 592 від 03.06.2006 р.  

Юридична клініка «Громадська приймальня» заснована 03.01.2013 р. та є структурним підрозділом Київського кооперативного інституту бізнесу і права,  яка в  своїй діяльності керується законодавством України, Статутом ККІБП, Положенням про юридичну клініку «Громадська приймальня».

Мета та завдання юридичної клініки

Діяльність юридичної клініки "Громадська приймальня" є складовою частиною навчального процесу і має на меті реалізацію навчальних планів Київського кооперативного інституту бізнесу і права щодо створення умов для закріплення та поглиблення знань студентів, здобутих при вивченні навчальних дисциплін; оволодіння студентами сучасними засобами, методами, формами організації праці в галузі їх майбутньої професії; формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час виконання конкретної роботи в реальних умовах; вироблення творчого дослідницького підходу до професійної діяльності.

             Завдання юридичної клініки:

- забезпечення навчального процесу, спрямованого на оволодіння студентами практичними аспектами юридичної професії;

надання безоплатної юридичної допомоги малозабезпеченим та іншим соціально незахищеним групам населення;

- проведення правопросвітницької роботи;

- діяльність юридичної клініки здійснюється із залученням до навчального процесу фахівців-практиків.

 Відповідно до мети та завдань в юридичній клініці:

- проводяться навчальні заняття;

- забезпечується організація та ведення діловодства;

- ведуться прийом і консультування;

- здійснюється складання та оформлення проектів правових документів;

- здійснюється представництво інтересів клієнтів в судах та державних органах влади і управління;

- сналагоджується співпраця з органами державної влади і місцевого самоврядування,  ЗМІ, іншими підприємствами, установами і організаціями.

Забезпечення навчального процесу в юридичній клініці

              Навчальний процес в юридичній клініці забезпечується через організацію викладання спецкурсу з основ юридичної клінічної практики та залучення до роботи в клініці викладачів вищого навчального закладу та кафедри. У клініці працюють: керівник – завідувач кафедри права, к.ю.н. Тарасевич Т.Ю.; куратори: доцент, к.ю.н. Андрущенко Л.В.; доцент, к.ю.н. Ізотов О.І.; к.ю.н. Вишневська Ю.В.; к.ю.н. Кучаковська Н.О.; викладач вищої категорії Зіньова О.С.; викладач – магістр права Жарко О.Г.;  аспірант викладач – Найда І.В.; студентський керівник юридичної клініки, студентка 4–го курсу Старченко Г.М.

IMG 7523

Безпосередню роботу з громадянами проводять 20 студентів-консультантів юридичної клініки:

IMG 7521

З 10.01.2013р. в провадженні студентів-консультантів знаходились18 справ різного ступеню складності.

Шляхом листування надано консультацій – 10.

Студенти-консультанти надавали допомогу з таких питань:

-пошук нормативної бази для надання консультації;

-порядок відновлення соціальних пільг;

-консультації з питання приватизації;

-  складання позовної заяви;

роз’яснення порядку ліквідації та реорганізації підприємства та ін.

           Протягом навчання в юридичній клініці студенти брали участь у з´їзді Асоціації юридичних клінік України, приймали участь у науково-практичній конференції «Взаємодія загально освітніх навчальних закладів та юридичних клінік в правопросвітній роботі: стан та перспективи розвитку», відвідують школи юридичної клінічної освіти, семінари, тренінги, беруть участь в олімпіадах та конкурсах.

 IMG 7537

IMG 7516

IMG 7495

Умови надання правової допомоги

      Правова допомога надається студентами кафедри права, які не є професійними юристами.

 

      Правова допомога надається в приміщенні юридичної клініки, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, буд.18.

 

      Допомога, що надається працівниками цієї юридичної клініки, є безоплатною. Виняток можуть становити витрати на оформлення представництва в суді та витрати ксерокопіювання, друк документів справи. Усі перелічені витрати попередньо обговорюються з клієнтом.

 

      Ідентифікаційні дані клієнта (і´мя, адреса тощо) є конфіденційними і не підлягають розголошенню чи розповсюдженню. Матеріали справи можуть бути використані в навчальному процесі.

      У разі непередбачених обставин (хвороба, терміновий від´їзд, припинення роботи в юридичній клініці тощо) справа клієнта може бути передана іншому консультантові, про що клієнт повідомляється у найближчий термін.

      Консультант має право відмовити клієнту у наданні правової допомоги або за своєю ініціативою закрити справу:

-          у разі непогодження клієнта з умовами надання правової допомоги чи відмовою підписати угоду про надання правової допомоги;

-          у разі подання завідомо неправдивих даних під час проведення консультації;

-          у випадку непристойної, нахабної чи образливої поведінки в приміщенні юридичної клініки чи за її межами під час виконання консультантом своїх обов´язків як члена юридичної клініки;

-          у разі, коли неможливо зв´язатися з клієнтом протягом більше як 2-х місяців;

-          клієнт спроможний звернутися за наданням платної правової допомоги;

-          у клієнта уже є представник;

-          клієнт не виконує взятих зобов´язань згідно з угодою про надання правової допомоги, або грубо чи не тактовно поводить себе з учасниками юридичної клініки;

-          клієнт перебуває в стані алкогольного чи наркотичного сп´яніння або має хворобу, що ставить під загрозу безпеку та здоров´я учасників юридичної клініки;

-          результат, якого бажає клієнт або засоби його досягнення, на яких клієнт наполягає, є протиправними.

  У випадку незадоволення консультаціями, отриманими в цій юридичній клініці, клієнт може звернутися до професійних юристів, не висуваючи жодних претензій до студентів-правників, якими було надано консультації. (Наказ № 592 від 03.08.2006 р. «Про затвердження Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України»).

 

Пошук по сайту

Оголошення

Шановні Замовники освітніх послуг!

Адміністрація Київського кооперативного інституту бізнесу і права інформує, що у відповідності до укладених договорів про надання освітніх послуг буде підвищено варт...

14.05. РОЗПОЧИНАЮТЬСЯ КУРСИ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ...

1) Курси польської мови організовані Університетом Економіки у м. Бидгощ можна відвідувати за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова 18, оф. 407; ...

Контакти

Тел: (044) 258-20-29
Тел: (044) 257-50-94
Тел: (044) 257-52-12
Тел: (044) 257-70-91

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


вул. Ломоносова, 18

м. Київ, 03022

Карта проїзду


Написати листа

Календар

Травень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Годинник

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

rabota.ua 2  3  4  5 6