УСПІШНЕ ЗАВЕРШЕННЯ ПРАКТИКИ.

IMG 0c758b34102519de56892ad0c10d1adf V

Успішно завершилась виробнича  практика у студентів коледжу, і вони готові вже звітувати про свої здобутки. Адже практика є важливою складовою процесу підготовки спеціалістів в Економіко-правовому фаховому коледжі Київського кооперативного інституту бізнесу і права.

Метою практичного навчання студентів є узагальнення набутих теоретичних і практичних знань, одержання професійних навичок і умінь, що формуються  відповідно до освітньо-кваліфікаційних рівнів, галузевих стандартів та сприяють поліпшенню якості підготовки фахівців.

Практичне навчання студентів спеціальностей  181 Харчові технології,  241 Готельно-ресторанна справа, 123 Комп‘ютерна інженерія,  081 Право, 075 Маркетинг, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 071 Облік і оподаткування, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність   передбачає безперервність і послідовність його проведення, що допомагає закріпити відповідні компетентності в майбутніх фахових молодших бакалаврів.

Виробнича практика відбувалася на діючих підприємствах різних регіонів України. До переліку баз практики можна додати мережу «Епіцентр», мережу відділень Приватбанку, Коломийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, охоронну фірму «Стража», нотаріуса Лакуста В.І., ресторан «Тарас Бульба», Reikartz Hotel Groupта різноманітні підприємства і організації Київської регіонспоживспілки.

IMG 5f4f4662ec50719663c8307551cfa50f V

IMG b5cdc2d03e26688bc4201befde5bbb6e V