Нормативно-правова база

 - Закон України «Про вищу освіту»

 

- Постанова від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)»

 

- Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів

 

- Постанова від 24 липня 2013 р. № 567 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника»

 

- Постанова від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»

 

- Постанова від 30 грудня 2015 р. № 1187«Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»