logo

Снять квартиру посуточно. Быстро снять посуточно квартиру в казани. Снять однокомнатную квартиру посуточно. Помощь в получении ипотеки. Удобное получение ипотеки в сбербанке. Что нужно для получения ипотеки. Отопление частного дома. Как сделать отопление частный дом схема. Частный дом монтаж отопления. Восстановление жесткого диска. Быстрое восстановление информации с жесткого диска. Восстановление данных жесткого диска программа. Кредит с плохой историей. Быстрые кредиты онлайн с плохой историей. Срочный кредит с плохой историей. В какой сервер играть в WOW. Топ world of warcraft серверы. Wow серверы pandaria. Круглопалочный станок чертежи. Круглопалочный станок купить дешево. Самодельный круглопалочный станок. Кредит на покупку квартиры. На долго взять кредит на квартиру. Кредит на покупку квартиры.
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners

Мапа сайту


Міжнародний журнал

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»

 

 
zhurnal90

Спортивнi гуртки та курси

Офіційні групи

Instagram vvodit arhivyi 800x405

Зараз на сайті

На сайті 70 гостей та відсутні користувачі

                                                                                      Language                                               
                                                                               
 
15831  ukr flag 


Тімченко Ольга Леонідівна

Кваліфікація:

               2011 р. – захист кандидатської дисертації на тему:  «Фінансова політика в аграрній сфері економіки: важелі та інструменти».

               2009 – закінчила магістратуру в «Київському економічному університеті імені Вадима Гетьмана».

 

Навчально-методична робота на 2021\22 рік

 1. Інноваційне підприємництво
 2. Створення власного бізнесу
 3. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу

Наукова робота:

 1. Правдюк О.Л. Удосконалення фінансових механізмів екологізації агропромислового виробництва. Економіка. Фінанси. Менед-жмент: актуальні питання науки і практики. 2015. № 1. С. 104-116(фахове видання)
 2. Правдюк О.Л. Сутність управління ціновою політикою підприємства. Матеріали Науково-практич-ної конференції «Атуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації сус-пільства», 20 грудня 2016 р.
 3. Правдюк О.Л. Сутність управління екологічною діяльністю підприємства. Матеріали Міжнародної нау-ково-практичної конференції «Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні» 16-17.березня 2017.М.Київ
 4. Тімченко О.Л. Інформаційне забезпечення управління прибутком підприємств. Європейський вектор розвитку бухгалтерського обліку, фінансів та оподаткування в аграрному секторі економіки: матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7 грудня 2018 р., м. Київ) / Відпов. за вип. Ю.С. Бездушна. К.: ННЦ «ІАЕ», 2018. С.83-85
 5. Тімченко О.Л. Регулювання фінансового механізму агросектору на базі принципів соцекономіки. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2019. Випуск 1-2. С.130-141. URL: http://ibo.tneu.edu.ua/index.php/iboen/article/view/398 (фахове видання)
 6. TimchenkoOlga. Informational Aspects of formation Insurance System for theFarmers Ukrainprocesses: Collective monograph / Yu. Pasichnyk and others: [Ed. By Doctors of Economics Sciences, Prof. Lupenko Yu., Pasichnyk Yu.] Shioda GmbH, Austria, 2019. 376p. (p.136-142). URL: http://www.aenu.org/download/monographs/mono2019Pasichnik.PDF
 7. Timchenko O. Quality of Financial Reporting of the Enterprise: Evaluation Methodology. European Journal. of Sustainable Development. № 10(2).2021. Р.113-126.(Scopus та Web of Science) URL:https://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/1213

Організаційно-виховна робота:

     У 2021-2022 навчальному році плануються зустрічі на лекційних заняттях профільних керівників (власники бізнесу, головні менеджери, комерційні директори і т д.), завданням яких буде донести до студентів про свій досвід роботи, проблеми у своїй сфері діяльності та можливі варіанти вирішення цих проблем.

Старченко Інна Юріївна

Кваліфікація:

               2004-2006 Київський кооперативний економіко-правовий коледж, кваліфікація товарознавець.

               2010-2014 рр. – бакалавр з товарознавства торговельного підприємництва – Київський кооперативний інститут бізнесу і права.

               2015-2017 рр. – магістр з товарознавства та експертизи в митній справі – “Товарознавець-експерт”, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

               2016-2018 рр. – магістр. Право. Господарсько-правова спеціалізація – Київський кооперативний інститут бізнесу і права.

 

Наукові та професійні інтереси:

Теоретичні та практичні методи вивчення та пізнання різних аспектів підприємницької діяльності, ринок праці, та соціального побуту населення. Аналіз статистичних методів управління якістю. Товарознавча експертиза.

 

Дисципліни, які викладає:

 1. Ринкові дослідження
 2. Навчальна практика
 3. Економіка підприємств
 4. Організація біржової діяльності
 5. Основи біржової діяльності
 6. Торговельне підприємництво
 7. Розроблення товарів і послуг
 8. Ціноутворення
 9. Навчальна практика

Підвищення кваліфікації:

               09.04.2021 – курс платформи “ВУМ” та Української бібліотечної асоціації “Бібліотеки у досягненні Цілей сталого розвитку” (сертифікат, 30 год.)

               22.04.2021 – онлайн-курс платформи TOGETHERЄвропейський простір“Інформаційні компанії” (сертифікат.)

 

Організаційно-виховна робота.

               Приймає активну участь у заходах, що проводяться кафедрою підприємництва, торгівлі та біржової діяльності ( науково-практичні студентські конференції, круглі столи з економічних питань і т.д.)

ДОКУЧАЄВ ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Кваліфікація:

2001 р – закінчив Кременчуцький Державний Політехнічний Університет за спеціальністю «Економіка підприємства».
               2001-2005 рр – навчання в аспірантурі Одеського національного політехнічного університету
               2009 р   -   захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук по напрямку 08.00.04 – економіка та управління підприємствами за темою: «Мотивація персоналу та її взаємозв’язок з ефективністю господарської діяльності підприємства»  .
               2010-2015 рр працював завідувачем кафедри Маркетингу та Економіки, деканом Гуманітарно-Економічного факультету Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій та управління.
               з 2021 р – доцент кафедри «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»..

Дисципліни, які викладає:

               «Логістика», «Менеджмент»

Публікації:

Є автором та співавтором більше 40 наукових та науково-методичних праць.

1.      Докучаєв О.А. Удосконалення методики оцінки ефективності використання потенціалу керівної системи / Науковий журнал Інноваційна економіка – 2010. – № 19., - с. 145-147.

               2.      Докучаєв О.А. Комплексний підхід до аналізу механізму мотивації персоналу підприємства / IV Міжнародної науково-практичної конференції «Наука в інформаційному просторі» 2010. – с. 58-60

               3.      Докучаєв О.А., Зінченко Є.Г. Взаємозв’язок рентабельності заробітної плати та мотивації персоналу / 6 Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку регіональної економіки» 2011 – с.175-177

               4.      Докучаєв О.А., Войтович К.В. Алгоритм оценки эффективности страхового маркетинга / VIII Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку регіональної економіки» 2013 – с. 297-300

               5.      Докучаев А.А., Орёл В.Н. Перспективы развития 3D печати в современном производстве / IV Міжнародна науково-технічна конференція «Поліграфічні, мультимедійні і web-технології» 2019 – с. 175-176

Міжнародне стажування та підвищення кваліфікації:

               Сертифікат про закордонне стажування Університету Економіки (Wyższa Skoła Gospodarki) «Головні тенденції з точки зору структури та функціонування навчальних систем у світі» 2016р., м.Бидгощ, Польща

Досвід практичної роботи:

               2000 – 2012 рр начальник відділу оптової торгівлі, директор, співзасновник підприємств оптової торгівлі паливно-мастильними матеріалами

Лемещенко Наталія Миколаївна

Кваліфікація

     Лютий 2020: присудження наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Грудень 2019: захист дисертаційної роботи в Подільському державному аграрно-технічному університеті

2012 – 2016: аспірантура в Уманському національному університеті садівництва

1996 - 2001: Національний технічний університет України "КПІ", менеджменту та маркетингу, спеціальність маркетинг.

 

Дисципліни, які викладає

 1. Маркетинг.
 2. Маркетингова товарна політика.
 3. Маркетингові комунікації.
 4. Інтернет-маркетинг.
 5. Виробнича практика.
 6. Маркетинг
 7. Поведінка споживачів.
 8. Управління стратегічним маркетингом.

       Під час викладання матеріалу значну увагу приділяє практичним аспектам дисциплін, відповідності сучасним тенденціям та вимогам ринку. Здійснює керівництво студентами при виконанні ними курсових робіт, проходження виробничої практики та написання магістерських робіт.

 

 

Основні публікації:

 1. Лемещенко Н.М. Основні засади розвитку інституціоналізму. InternationalScientific-PracticalConferenceFromBaltictoBlackSea: NatiоnalModelsEconomicSystems: ConferenceProceedings, March 25 2016. Riga. Р.1–4.
 2. Лемещенко Н.М., Бурляй О.Л. Земельний потенціал розвитку сільськогосподарських підприємств Черкаської області. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2016. Вип.88. – Ч.2: Економічні науки. – С.246–257.
 3. Лемещенко Н.М. Матеріально-технічний потенціал як необхідний елемент розвитку сільськогосподарських підприємств Черкаської області. Причорноморські економічні студії. Одеса: ВД «Гельветика», 2016. Випуск 12. С.153–157.
 4. 4.Lemeschenko N.M., Burliai O.L. Importance Of Labour Potential In The Development Of Agricultural Enterprises. International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings, Kielce, January 27 2017. Kielce, Poland, 2017. P.143
  1. Лемещенко Н.М., Бурляй О.Л. Державна підтримка аграрного сектору виробництва України. Приазовський економічний вісник. Випуск 5(05), 2017.C.105-109
  2. Лемещенко Н.М. Інституційні аспекти розвитку підприємств/ Н.М. Лемещенко // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – Київ, 2017 - № 3. – С. 63-68
 5. Лемещенко Н.М. Особливості використання інтернет-маркетингу українськими страховими компаніями / Н.М. Лемещенко// Тенденції розвитку національних економік: економічний та правовий виміри: матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф., 18-19 травня 2017 р.Ч.2 – ККІБП. – К. 2017. – С.89-91.
  1. Лемещенко Н.М. Аналіз екологічного стану сільськогосподарських підприємств Черкаської області. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Одеса, 2018. Випуск 31. С. 68–76.
  2. Лемещенко Н. М. Моделювання сталого розвитку сільськогосподарських підприємств за допомогою таксономічного аналізу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Ужгород, 2018. Випуск 20: Частина 2. С. 83–88.
  3. Лемещенко Н.М., Бурляй О.Л., Бурляй А.П. Диверсифікація виробництва як напрям сталого розвитку сільськогосподарських підприємств Черкаської області. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2018. Вип.93. – Ч.2: Економічні науки. – С.114–131.
 6. Лемещенко Н.М. Особливості інституційного забезпечення сталого розвитку сільськогосподарських підприємств. International Journal Of Innovative Technologies In Economy. 2018. 6(18), Vol. 2. Р.3–11. ( Index Copernicus)
 7. Лемещенко Н.М., Тищенко Т.О. Використання засобів інтернет-маркетингу для просування закладів громадського харчування /Н.М. Лемещенко// Сучасні тендерції розвитку харчових технологій в умовах європейської інтеграції: матеріали Всеукр. Наук.-практ.конф., 16 травня 2018 р. – ККІБП. – К., 2018.
 8. Лемещенко Н.М. Особливості емоційного впливу упаковки продуктів харчування на споживача/Н.М. Лемещенко// Сучасні тенденції розвитку харчових технологій в умовах європейської інтеграції: матеріали Всеукр. Наук.-практ.конф., 16 травня 2018 р. – ККІБП. – К., 2018.
 9. Лемещенко Н.М. Інтернет-магазини – інтерактивний підхід до збуту на ринку будівельних матеріалів / Н.М. Лемещенко//  Фінансове та облікове забезпечення трансформації бізнес-процесів: матеріали наук.-практ.конф., 30 листопада 2018р. / ККІБП.-К.:ЦП Компринт, 2018.-С. 10-12.
 10. Лемещенко Н.М. Трансформація традиційного маркетингу в Україні/ Н.М. Лемещенко//Тренди розвитку фінансового сектору національної економіки: правовий, обліково-аналітичний, організаційно-економічний та фінансовий аспекти: матеріали наук.-практ.конф., 27 листопада 2019р. / ККІБП.-К.:ЦП Компринт, 2019.
 11. Лемещенко Н.М. Аналіз маркетингової діяльності підприємств. Фінановий аспект. /Н.М. Лемещенко// Актуалізація сучасних трендів розвитку фінансового та реального секторів національної економіки в умовах теперішньої світової кризи: матеріали Наук.-практ.конф., 18 листопада 2020 р. – ККІБП. – К., 2020.

 

Досвід практичної роботи.

         Значний практичний досвід роботи в сфері маркетингу на посадах керівника департаментів маркетингу фінансових установ та фахової роботи в рекламній агенції. Фахівець з провадження інтернет-маркетингу на підприємствах, зокрема з розробки та реалізації рекламних кампаній в мережі Інтернет (PPC, SMM, таргетинг).

Наукові та професійні інтереси:

розвиток інтернет-маркетингу, як сучасного інструментарію просування компаній, побудова ефективних комунікацій зі споживачами, проблеми трансформації традиційного маркетингу в Україні.

Харчові технології

Бакалаврат

 

Магістратура

Пошук по сайту

Оголошення

Шановні здобувачі вищої освіти

Шановні здобувачі вищої освіти Київського кооперативного інституту бізнесу і права! 30 вересня 2021 року о 15:00 на кафедрі військової підготовки відбудеться День...

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ !!! ЩОДО ЗМІНИ ПЛАТИ ЗА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ НА ...

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ !!! ЩОДО ЗМІНИ ПЛАТИ ЗА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ НА ...

Київський кооперативний інститут бізнесу і права проводить індексацію вартості навчання для студентів та аспірантів денної та заочної форми навчання, які навчаютьс...

До уваги студентів!

Студенти, які повертаються в гуртожиток на проживання після карантину повинні мати з собою довідку від сімейного лікаря про епідоточення....

Контакти

Тел: (044) 258-20-29
Тел: (044) 257-50-94
Тел: (044) 257-52-12
Тел: (044) 257-70-91

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


вул. Ломоносова, 18

м. Київ, 03022

Карта проїзду


Написати листа

PB 2  3  4  5 987789