Правила користування

Права та обов’язки читачів

Читачі мають право:

 1. Перед записом у Бібліотеку читач повинен ознайомитися з правилами користування Бібліотекою і підтвердити своє зобов’язання їх неодмінного виконання підписом в читацькому формулярі.
 2. Навчальна література видається студентам на абонементі за списками, які подають старости груп, на семестр або на навчальний рік в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам.
 3. Науково-методична література видається науковим та науково-педагогічним працівникам строком на один навчальний рік.
 4. Рідкісні та цінні видання, альбоми, атласи, енциклопедії, інші довідкові видання, а також поодинокі примірники, книжки підвищеного попиту, видання на електронних носіях видаються лише в читальній залі.

Читачі зобов’язані:

 1. Відповідальність за книгу несе читач, який користувався нею останнім.
 2. При отриманні літератури читач має ретельно проглянути її і, якщо виявить якийсь дефект, – повідомити бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на виданні відповідні службові позначки.
 3. На початку кожного навчального року всім читачам необхідно перереєструватися у Бібліотеці. Читачам, що мають борги перед Бібліотекою за минулий рік, у новому навчальному році книги не видаються.
 4. При затриманні читачем книги понад встановлений термін без поважних причин, бібліотекар зобов’язаний зробити зауваження і попередити читача, що при повторному порушенні правил, він буде позбавлений права користування Бібліотекою.
 5. В кінці навчального року всі читачі зобов’язані повернути книги в Бібліотеку (до 25 червня поточного року).
 6. Кожен студент або співробітник інституту, що вибуває з навчального закладу, повинен одержати в обхідному листі відмітку завідуючого бібліотекою про повернення книг для одержання документів у відділі кадрів і остаточного розрахунку в бухгалтерії інституту.
 7. Читачі, що втратили книги з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж. 
 8. При неможливості заміни, читач повинен зробити якісну ксерокопію цього видання, або замінити видання (за визначенням завідувача бібліотеки) рівноцінним за змістом і вартістю при умові застосування ринкових цін.
 9. Читачі, що завдали бібліотечному фондові збитків, несуть матеріальну, адміністративну, або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.
 10. Всі випадки злісних порушень читачами правил користування Бібліотекою, розглядаються ректором інституту за доповідною завідувача бібліотеки, для визначення дисциплінарного стягнення – позбавлення права користування всіма пунктами видачі навчальної літератури на термін, що визначається адміністрацією Бібліотеки.