logo

VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners

Мапа сайту


Міжнародний журнал

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»

 

 
zhurnal90

Спортивнi гуртки та курси

Офіційні групи

Instagram vvodit arhivyi 800x405

Зараз на сайті

На сайті 52 гостей та відсутні користувачі

                                                                                      Language                                               
                                                                               
 
15831  ukr flag 


Кафедра інформаційно-технічних та природничих дисциплін

 1. Алгоритми розвязування задач з програмування. Решебник. Богач.
 2. Анализ данных с R. Навч. посібник. Шипунов. 2020.
 3. Архітектура комп’ютера. Підручник. Мельник. 2008.
 4. Безпека життєдіяльності. Підручник. Запорожець. 2013.
 5. Безпека життєдіяльності людини та суспільства. Навч. посібник. Мягченко. 2010.
 6. Безпека життєдіяльності. Навч. посібник. Атаманчук. 2011.
 7. Безпека життєдіяльності. Навч. посібник. Джигирей. 2000.
 8. Основи безпеки життєдіяльності людини. Навч. посібник. 2-ге вид. Гайченко. 2004.
 9. Вища математика для економістів. Навч. посібник. Валєєв. 2011.
 10. Вища математика для економістів. Навч. посібник. 5-те вид. Барковський. 2010.
 11. Теорія ймовірностей та математична статистика. Навч. посібник. Барковський. 2010.
 12. Вища математика в прикладах і задачах. Навч. посібник. 2-ге вид. Клепко. 2009.
 13. Збірник задач з теорії ймовірностей та математичної статистики. Навч. посібник. Валєєв. 2008.
 14. Методи розвязування некоректно поставлених задач. Підручник. Охріменко.
 15. Вища математика. Навч. посібник. Литвин. 2004.
 16. Волейбол. Методика проведення занять з дисципліни Фізичне виховання. Методичні вказівки. Красноок. 2018.
 17. Математическое программирование. Учебное пособие. Кулян. 2003.
 18. Математичне програмування. Навч. посібник. Івченко. 2007.
 19. Практикум з вищої математики. Навч. посібник. Блудова. 2006.
 20. Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики. Навч. посібник. Чорней. 2003.
 21. Вища математика. Навч. посібник. Ч. ІІ. Валєєв, Джалладова. 2002.
 22. Вища математика. Навч. посібник. Ч. І. Валєєв, Джалладова. 2001.
 23. Сборник индивидуальных заданий по высшей математике. В 3 ч. Рябушко. 1990.
 24. Геодезія. Навч. посібник. Романчук. 2008.
 25. Громадське будівництво. Конспект лекцій. Мізяк. 2010.
 26. Дискретна математика. Навч.-метод. посібник. 2010.
 27. Дискретний аналіз. Посібник. Ч. 1. Ніколаєва. 2006.
 28. Конспект лекцій до вивчення дисципліни. Будівельні матеріали. Лапшин. 2007.
 29. Екологічна статистика. Підручник. Тарасова. 2009.
 30. Екологічні проблеми землеробства. Навч. посібник. Примак. 2010.
 31. Екологія. Навч. посібник. Юрченко. 2009.
 32. Основи екології. Підручник. Мягченко. 2010.
 33. Основи сучасної екології. Навч. посібник. 4-те вид. Корсак. 2004.
 34. Основи соціальної екології. Навч. посібник. Салтовський. 1997.
 35. Експертиза товарів. Конспект лекцій. Бавико. 2016.
 36. Інженерна і комп’ютерна графіка. Навч. посібник. Климнюк. 2013.
 37. Інженерна та компютерна графіка. Навч. посібник. Головчук. 2010.
 38. Програмна інженерія. Підручник. Лавріщева. 2008.
 39. Програмна інженерія. Навч. посібник. Струбицький. 2004.
 40. Iнформатика для економістів. Підручник. Апатова. 2011.
 41. Iнформатика. Навч. посібник. Наливайко. 2011.
 42. Інформатика і компютерна техніка. Навч. посібник. Войтюшенко. 2009.
 43. Інформатика та обчислювальна техніка. Навч. посібник. Маценко. 2012.
 44. Комп’ютерні мережі. Загальні принципи функціонування комп’ютерних мереж. Навч. посібник. Мінухін. 2008.
 45. Основы информационной безопасности автоматизированных систем. Краткий курс. 2008.
 46. Програмування. Поглиблений курс. Навч. посібник. Зубенко. 2011.
 47. Курс правовой информатики. Учебник. Гаврилов. 2002.
 48. Інформаційні системи і технології в обліку. Навч. посібник. Терещенко. 2003.
 49. Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів. Навч. посібник. Томашевський. 2012.
 50. Iнформаційні технології та технічні засоби навчання. Навч. посібник. Буйницька. 2012.
 51. Використання сучасних інформаційних технологій. Навч. посібник. Мирошниченко. 2015.
 52. Інформатизація управління соціальними системами. Навч. посібник. Гавловський. 2003.
 53. Інформаційні системи в державному управлінні. Навч. посібник. Сендюк. 2004.
 54. Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах. Навч. посібник. Пістунов. 2013.
 55. Інформаційні системи і технології в економіці. Навч.-метод. посібник. Береза. 2002.
 56. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності. Підручник. Ананьєв. 2006.
 57. Інформаційні системи і технології в обліку. Навч. посібник. Клименко. 2008.
 58. Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю. Навч. посібник. Сазонець. 2014.
 59. Інформаційні системи і технології в юридичний діяльності. Навч. посібник. Денісова. 2003.
 60. Інформаційні системи і технології у фінансових установах. Навч. посібник. Олійник. 2006.
 61. Інформаційні системи і технології у фінансах. Навч.-метод. посібник. Антонюк. 2005.
 62. Інформаційні системи і технології. Навч. посібник. Карпенко. 2004.
 63. Інформаційні системи і технології в обліку. Навч. посібник. Клименко. 2008.
 64. Інформаційні системи обліку та аудиту. Навч. посібник. Писаревська. 2004.
 65. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах. Навч. метод. посібник. Рогач. 2001.
 66. Інформаційні технології та системи. Навч. посібник. Білик. 2006.
 67. Конспект лекцій з курсу Теорія електричних та магнітних кіл. Форкун. 2017.
 68. Конспект лекцій з навчальної дисципліни Системне програмування.Ч. 1. Зілінський. 2011.
 69. Конспект лекцій із теоретичної механіки. Навч. посібник. Іванов. 2012.
 70. Конспект лекцій Програмування. Ч. 3. Системне програмування.
 71. Конспект лекцій з дисципліни Фізичне виховання. Красноок. 2017.
 72. Контролінг на базі інформаційних технологій. Навч. посібник. Білик. 2006.
 73. Основи інформаційних систем. Навч. посібник. Ситник. 2001.
 74. Комерційна діяльність. Навч. посібник. Криковцева. 2007.
 75. Компьютерные сети (Классика Computer Science) Эндрю Таненбаум. 2012.
 76. Teoрія імовірностей та математична статистика. Навч. посібник. 5-те вид. Барковський. 2010.
 77. Математична статистика. Навч. посібник. Руденко. 2012.
 78. Математичні основи соціологічних досліджень. Навч. посібник. Циба. 2002.
 79. Методы верификации програмного обеспечения. Сетевое научное издание. Гурин. 2015.
 80. Моделювання систем та аналіз даних. Метод. рекомендації до лабораторних робіт. Кудін. 2015.
 81. Моделювання схем в програмному середовищі ELECTRONlC WORKBENCH_Петрова 2018.
 82. Методи контролю харчових виробництв. Навч. посібник. Ромоданова. 2012.
 83. Meтоди і технічні засоби митного контролю. Навч. посібник. Ємченко. 2007.
 84. Методичні рекомендації щодо професійно-прикладної фізичної підготовки студентів дисципліни Фізичне виховання. Красноок. 2018.
 85. Методичні рекомендації. Легка атлетика. Техніка бігу на короткій дистанції з дисципліни Фізичне виховання. Красноок. 2019.
 86. Мехатроніка. Навч. посібник. Ловеєкін. 2012.
 87. Митні правила в Україні. Підручник. Шершун. 2013.
 88. Митна справа. Підручник. Гребельник. 2014.
 89. Митна справа. Підручник. Дубініна. 2010.
 90. Моделювання систем та аналіз даних. Метод. рекомендації до лабораторних робіт. Кудін. 2015.
 91. Моделювання схем в програмному середовищі ELECTRONlC WORKBENCH. Петрова. 2018.
 92. Методичні рекомендації для проведення колового тренування на заняттях з фізичного виховання. Навчально-методична розробка. Красноок. 2020
 93. Основи методології та організації наукових досліджень. Навч. посібник. Конверський. 2010.
 94. Основи наукових досліджень. Навч. посібник. Романчиков. 2007.
 95. Основи наукових досліджень. Навч. посібник. Соловйов. 2007.
 96. Основи наукових досліджень. Навч. посібник. 2-ге вид. Колесников. 2011.
 97. Обладнання підприємств сфери торгівлі. Черевко. 2010.
 98. Практична електроніка. Конструктор цифрова електроніка. Навч. посібник. Галінковський.
 99. Практичне використання СУБД MySQL. Навч. посібник. Гавриленко. 2017.
 100. Програмна інженерія. Підручник. Лавріщева. 2008.
 101. Програмування на Java. Навч. посібник. Файн. 2011.
 102. Сборник задач по методам вычислений. Учеб. пособие. 2-е изд. Монастырный. 2000.
 103. Система управління базами даних MySQL. Навч. посібник. Гавриленко. 2013.
 104. Теоретична механіка. Навч. посібник. Штанько. 2014.
 105. Теоретична механіка задачі. Конспект лекцій і завдання для контрольних і самостійних робіт. 2014.
 106. Теорія алгоритмів. Конспект лекцій. Яворський. 2000.
 107. Теорія електричних та магнітних кіл. Конспект лекцій. Ч. 4. Булашенко. 2010.
 108. Теорія цифрових автоматів та формальних мов. Вступний курс. Гавриленко. 2011.
 109. Технічна механіка. Навч. посібник. Булгаков. 2011.
 110. Фізичне виховання. Навч. посібник. Присяжнюк. 2008.
 111. Фізичне виховання. Теоретичний розділ з фізичного виховання. Навч. посібник. Присяжнюк. 2008.
 112. Чисельні методи та моделювання на ЕОМ. Модуль 1. Ч. 1. Навч. посібник. 2010.

Пошук по сайту

Оголошення

ЛІЦЕЙ

ЛІЦЕЙ

ОГОЛОШЕННЯ УВАГА! УВАГА! УВАГА! ЛІЦЕЙ на базі ККІБПу 2021 році відкриває свої двері для творчої , креативної учнівської молоді, яка бажає отримати високоякісну п...

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ !!! ЩОДО ЗМІНИ ПЛАТИ ЗА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ НА ...

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ !!! ЩОДО ЗМІНИ ПЛАТИ ЗА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ НА ...

Київський кооперативний інститут бізнесу і права проводить індексацію вартості навчання для студентів та аспірантів денної та заочної форми навчання, які навчаютьс...

Контакти

Тел: (044) 258-20-29
Тел: (044) 257-50-94
Тел: (044) 257-52-12
Тел: (044) 257-70-91

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


вул. Ломоносова, 18

м. Київ, 03022

Карта проїзду


Написати листа

PB 2  3  4  5 987789