logo

VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners

Мапа сайту


Міжнародний журнал

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»

 

 
zhurnal90

Спортивнi гуртки та курси

Офіційні групи

Instagram vvodit arhivyi 800x405

Зараз на сайті

На сайті 79 гостей та відсутні користувачі

                                                                                      Language                                               
                                                                               
 
15831  ukr flag 


Кафедра права

 1. Адміністративне право. Загальна частина (альбом схем). Навч. посібник. Кузьменко. 2015.
 2. Aдміністративне право. Навч. посібник. Алфьоров. 2011.
 3. Адміністративне судочинство. Навч. посібник. Рябченко. 2014.
 4. Адміністративне судочинство України. Підручник. Пасенюк. 2009.
 5. Актуальні питання кримінального процесу України. Навч. посібник. Блажівський. 2013.
 6. Актуальні проблеми конституційного права України. Підручник. Олійник. 2012.
 7. Aнтимонипольно-конкурентне право України. Навч. посібник. Журик. 2011.
 8. Банківське право України. Навч. посібник. Гетманцев. 2007.
 9. Банківське право. Навч. посібник. Ващенко. 2006.
 10. Біржове право. Навч. посібник. Костинюк. 2017.
 11. Господарське законодавство. Навч. посібник. Мандриковський. 2007.
 12. Госпдарське процесуальне право. Навч. посібник. Шелухін. 2006.
 13. Господарське право України. Навч. посібник. Несинова. 2012.
 14. Господарське право. Термінологічний словник. Мандриковський. 2007.
 15. Господарське право України. Підручник. Галянтич. 2005.
 16. Державне будівництво та самоврядування в Україні. Навч. посібник. Бесчастного. 2012.
 17. Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство. Навч. посібник. Лаврик. 2014.
 18. Договірне право. Підручник. Сотниченко. 2016.
 19. Дотримання прав учасників кримінального провадження під час проведення розслідування. Монографія. Галаган. 2015.
 20. Екологічне право України. Особлива частина. Навч. посібник. Шуміло. 2013.
 21. Eкологічне право України. Навч. посібник. Рябець. 2009.
 22. Eкологічне право. Навч. посібник. 3 вид. Комарницький. 2006.
 23. Економічна теорія права. Навч. посібник. Касьяненко. 2015.
 24. Електронні реєстри в діяльності нотаріусів України. Практичний посібник. Дякович. 2011.
 25. Елементарний курс міграційного права України. Навч. посібник. Чехович. 2004.
 26. Європейська інтеграція. Навч. посібник. Макаренко. 2014.
 27. Європейська та євроатлантична інтеграція України. Навч. посібник. 2-ге вид. Кордон. 2010.
 28. Житлове право України. Практикум. Галянтич. 2004.
 29. Житловий кодекс України. 2013.
 30. Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України. Навч. посібник. Хряпінський. 2008.
 31. Запобігання і протидія корупції в органах місцевого самоврядування. Практич. посібник. Банчук. 2012.
 32. Захист прав споживачів. Навч. посібник. Дудла. 2007.
 33. Захист прав споживачів. Навч. посібник. Зверєва. 2007.
 34. Земельне право. Навч. посіб. Шеремет. 2009.
 35. Земельне право. Навч. посібник. 2-ге вид. Корнєєв. 2011.
 36. Зразки процесуальних документів. Посібник. Бірюков. 2006.
 37. Iсторія держави і права зарубіжних країн. Навч. посібник. 2-ге вид. Бостан. 2009.
 38. Історія держави і права зарубіжних країн. Навч.-метод. посібник. Шостенко. 2003.
 39. Історія держави і права. Навч. посібник. Дахно. 2013.
 40. Iсторія держави і права. Навч. посібник. Дахно. 2006.
 41. Історія держави і права України. Навч. посібник. Частина 2. Іванов. 2003.
 42. Історія держави і права України. Навч. посібник. Частина 1. 2002.
 43. Iнтелектуальна власність. Навч. посібник. Потєхіна. 2008.
 44. Кодекс законів про працю України. 2013.
 45. Конституція України. 2014.
 46. Конституція України. 2006.
 47. Коментар до конституційних змін. Навч. посібник. Рудик. 2009.
 48. Kонституційна юстиція в Україні. Навч. посібник. Цимбалістий. 2007.
 49. Конституційне право України. Підручник. Колісник. 2008.
 50. Контитуційне право України. Навч.-метод. матеріали. Федоров. 2003.
 51. Конституційне право України. Конспект лекцій. Годованець. 2001.
 52. Комунікативна підготовка співробітників правоохоронних органів. Навч. посібник. Розов. 2015.
 53. Kриміналістика питання і відповіді. Навч. посібник. Кофанов. 2011.
 54. Криміналістика. Підручник. Пясковський. 2015.
 55. Криміналістика. Навч. посібник. Сабаш. 2013.
 56. Kриміналістика. Навч. посібник. 2-ге вид. Шеремет. 2009.
 57. Криміналістика (Криміналістична техніка). Курс лекцій. Біленчук. 2001.
 58. Кримінальне право України. Загал. час. (у схемах і діаграмах). Навч. посібник. Савченко. 2014.
 59. Кримінальне право України. Загальна частина. Навч. посібник. 2-ге вид. Вереша. 2012.
 60. Кримінальне право України. Навч. посібник. Кузнецов. 2011.
 61. Кримінальне право України (загальна частина). Посібник. Селецький. 2008.
 62. Кримінальне право (особлива частина). Посібник. Селецький. 2008.
 63. Кримінальне право України ( загальна частина). Навч. посібник. Вереша. 2007.
 64. Кримінальне право (загальна частина). Навч. посібник. Хохлова. 2006.
 65. Кримінальне право України. Підручник. Загальна частина. Александров. 2004.
 66. Кримінальний процес. Особлива частина (Альбом схем). Навч. посібник. Удалова. 2015.
 67. Кримінальний процес. Підручник. Коваленко. 2013.
 68. Кримінальний процес. Україна. ФРН. Франція. Англія. США. Навч. посібник. Молдован. 2010.
 69. Кримінологія. Курс лекцій. Александров. 2002.
 70. Лікарська таємниця в кримінальному процесі України. Монографія. Удалова. 2015.
 71. Мала судова реформа в Україні. Необхідність, сутність, проблеми та перспективи. Навч. посібник. Бойко. 2002.
 72. Митне право. Конспек лекцій. Щербюк. 2017.
 73. Mитна справа. Підручник. Дубініна. 2010.
 74. Miжнародне економічне право. Навч. посібник. 3-тє вид. Дахно. 2009.
 75. Міжнародне економічне право. Курс лекцій. 2-ге вид. Дахно. 2003.
 76. Міжнародне економічне право. Підручник. Опришко. 2003.
 77. Міжнародне право. Навч. посібник. Мацко. 2003.
 78. Miжнародне фінансове право. Навч. посібник. Лазебник. 2008.
 79. Міжнародне комерційне право. Посібник. Цуркану. 2018.
 80. Міжнародне комерційне право. Навч. посібник. Боярська. 2002.
 81. Міжнародне приватне право. Навч. посібник. Килимник. 2018.
 82. Міжнародне приватне право. Навч. посібник. Кузьменко. 2010.
 83. Міжнародне приватне право. Навч. посібник. Дахно. 2008.
 84. Міжнародне приватне право. Теоретичні та прикладні аспекти. Юлдашев. 2004.
 85. Мова у професії юриста. Підручник. 2-ге вид. Кацавець. 2007.
 86. Нотаріат в Україні. Курс лекцій. Семаков. 2001.
 87. Oснови електронного урядування. Навч. посібник. Дубов. 2006.
 88. Оперативно-розшукова діяльність та додержання державної таємниці в країнах СНД. Практичний посібник. Кириченко. 2008.
 89. Организация исполнения государственного бюджета. Экономико-правовой аспект. Курс лекций. Осипчук. 1999.
 90. Організація діяльності служби зайнятості. Чемерис. Конспект лекцій. 2003.
 91. Організація запобігання та протидії корупції в Україні. Навч. посібник. Клімова. 2012.
 92. Основи європейської інтеграції. Підручник. Мальська. 2015.
 93. Основи загальної теорії права та держави. Рабінович. 2001.
 94. Основи історії теорії держави та права. Навч. посібник. Олійник. 2015.
 95. Основи оперативно-розшукової діяльності. Навч. посібник. Албул. 2016.
 96. Податкове право. Навч.-метод. посібник. Кучерявенко. 2019.
 97. Податкове право. Конспект лекцій. Галабурда. 2016.
 98. Податкове право. Навч. посібник. Бандурка. 2012.
 99. Порівняльне конституційне право. Модульний курс. Навч. посібник. Кириченко. 2012.
 100. Порівняльне правознавство. Підручник. Петришина. 2011.
 101. Порівняльне правознавство. Курс лекцій. Голяк. 2004.
 102. Початок досудового розслідування у кримінальному провадженні. Навч. посібник. Вакулік. 2015.
 103. Право Європейського союзу. Англо-українсько-російський глосарій. Дахно. 2007.
 104. Право інтелектуальної власності. Навч. посібник. Дахно. 2006.
 105. Правова регламентація торговельної діяльності. Навч. посібник. Зверєва. 2006.
 106. Правова статистика. Навч. посібник. Захожай. 2003.
 107. Правова статистика. Навч.-метод. посібник. Трофімова. 2001.
 108. Правове регулювання електронної комерції в краіні. Навч. посібник. Чучковська. 2007.
 109. Правове регулювання економіки. Збірник наукових праць. 2003.
 110. Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні. Навч. посібник. Резнікова. 2007.
 111. Правове регулювання туристичної діяльності. Навч. посібник. Козловський. 2015.
 112. Правознавство. Навч. посібник. Молдован. 2010.
 113. Правознавство. Підручник. Єрофєєнко. 2008.
 114. Правознавство. Курс лекцій. Кириченко. 2007.
 115. Правознавство. Модульний курс. Кириченко. 2007.
 116. Правознавство. Підручник. Опришко.2003.
 117. Принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування. Монографія. Куйбіда. 2004.
 118. Проблеми адміністративної реформи в Україні. Наукова доповідь. Гладун. 2001.
 119. Професійна діяльність державних службовців в умовах євроінтеграції України. Монографія. Акімов. 2014.
 120. Процесуальна документація. Навч. посібник. Павлик. 2010.
 121. PR в органах державної влади та місцевого самоврядування. Монографія. Бебик. 2003.
 122. Розслідування навмисних вбивств, замаскованих під нещасний випадок або самогубство на залізничному транспорті. Навч. посібник. Комаринська. 2013.
 123. Російсько-український термінологічний словник з історії держави і права. Шостенко. 2003.
 124. Сімейне право. Підручник. Дутко. 2018 .
 125. Сімейне право в схемах та визначеннях. Навч. посіб. Коваленко. 2016.
 126. Слідчі розшукові дії у кримінальному провадженні. Навч. наочний посібник у схемах і таблицях. Осауленко. 2015.
 127. Словничок юридичних термінів. Марчук. 2003.
 128. Спадкове право. Підручник. Кухарєв. 2020.
 129. Спадкове право. Навч. посібник. Нестерцова-Собакарь. 2018.
 130. Судова бухгалтерія. Навч. посібник. Дондик. 2011.
 131. Судова бухгалтерія. Навч. посіб. Шарманська. 2008.
 132. Судова влада в Україні. Навч. посібник. Чернишова. 2011.
 133. Судова психіатрія. Навч. посібник. Жабокрицький. 2004.
 134. Судова реформа в Україні стан і перспективи. Навч. посібник. Бойко. 2004.
 135. Судові витрати у господарському судочинстві України. Монографія. Богомол. 2015.
 136. Судові промови. Монографія. Кацавець. 2014.
 137. Судові та правоохоронні органи України. Навч. посібник. Гель. 2004.
 138. Судово-бухгалтерська експертиза. Навч. посібник. Гуцаленко. 2011.
 139. Судово-бухгалтерська експертиза. Навч. посібник. Волкова. 2009.
 140. Судоустрій Україна Велика Британія Російська Федерація США ФРН Франція. Судові органи ООН. Навч. посібник. Молдован. 2012.
 141. Teoрія і практика криміналістичного забезпечення процесу доказування в розслідуванні злочинів. Навч. посібник. Іщенко. 2007.
 142. Теорія держави і права. Модульний курс. Навч. посібник. Кириченко. 2010.
 143. Teорія держави і права. Практикум. Тимченко. 2008.
 144. Теорія держави і права. Навчально-методичний посібник. Федоренко. 2006.
 145. Теорія держави і права у схемах і визначеннях. Навч. посібник. Бабкіна. 2004.
 146. Теорія держави і права. Навч. посібник. Волинка. 2003.
 147. Теорія судових доказів в питаннях та відповідях. Навч. посібник. Удалова. 2015.
 148. Техніко-криміналістичне дослідження підробленого паспорта громадянина України. Навч. посібник. Патик. 2013.
 149. Техніко-криміналістичне дослідження документів. Навч. метод. посібник. Воробей. 2008.
 150. Технологія права. Вступ до спеціальності. Навч.-медот. посібник. Оборотов. 2017.
 151. Трудове право України. Підручник. Іншина. 2016.
 152. Трудове право. Електронне видання. Навч.-метод. посібник. Жернаков. 2015.
 153. Трудове право. Навч. посібник. Долгіх. 2011.
 154. Трудове право України. Навч. посібник. Частина 1. Грузінова. 2003.
 155. Трудове право України. Навч. посібник. Частина 2. Грузінова. 2003.
 156. Трудове право України. Навч. посібник. Частина 3. Грузінова. 2003.
 157. Трудове право України. Навч. посібник. Частина 4. Грузінова. 2003.
 158. Трудові спори. Навч. посібник. Грузінова. 2002.
 159. Філософія права. Підручник. Данильян. 2009.
 160. Фінансове право. Навч. посібник. Роль. 2011.
 161. Фінансове право України. Навч. посібник. Костенко. 2009.
 162. Фінансове право. Навч. посібник. Веприняк. 2008.
 163. Фінансове право. Опорний конспект лекцій. Зюкін. 2003.
 164. Функція судового контролю у кримінальному процесі. Монографія. Удалова. 2015.
 165. Церковне (канонічне право). Підручник. Лубський. 2014.
 166. Цивільне право України. Частина 1. Загальна. 2-ге вид. Підручник. 2018.
 167. Цивільне право України. Особлива частина. Підручник. Шишки. 2016.
 168. Цивільне право. Навч. посібник. Понікаров. 2007.
 169. Цивільне право України. Практикум. Токарєва. 2007.
 170. Цивільне право України. Навч. посібник. Мазур. 2006.
 171. Цивільне процесуальне право. Навч. посібник. Кілічава. 2007.
 172. Цивільне процесуальне право у схемах. Навч. посібник. Штефан. 2004.
 173. Цивільний захист на підприємствах харчової промисловості. Навч. посібник. Халмурадова. 2015.
 174. Цивільний процес України. Навч. посібник. Ізарова. 2018.
 175. Цивільний процес. Навч. посібник. Білоусова. 2006.
 176. Юридична деонтологія. Посібник. Петришин. 2018.
 177. Юридична деонтологія. Сливка.
 178. Юридична деонтологія. Короткий курс лекцій. Бризгалов. 2003.
 179. Юридична клініка. Навч. посібник. Молдован. 2007.
 180. Юридична психологія. Навч. посібник. Бедь. 2004.
 181. Юридична служба на підприємстві, в установі, організації. Практичний посібник. Руснак. 2013.
 182. Юридичний практикум. Кримінальний процес. Судова риторика. Навч. посібник. Молдован. 2008.

Пошук по сайту

Оголошення

ЛІЦЕЙ

ЛІЦЕЙ

ОГОЛОШЕННЯ УВАГА! УВАГА! УВАГА! ЛІЦЕЙ на базі ККІБПу 2021 році відкриває свої двері для творчої , креативної учнівської молоді, яка бажає отримати високоякісну п...

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ !!! ЩОДО ЗМІНИ ПЛАТИ ЗА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ НА ...

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ !!! ЩОДО ЗМІНИ ПЛАТИ ЗА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ НА ...

Київський кооперативний інститут бізнесу і права проводить індексацію вартості навчання для студентів та аспірантів денної та заочної форми навчання, які навчаютьс...

Контакти

Тел: (044) 258-20-29
Тел: (044) 257-50-94
Тел: (044) 257-52-12
Тел: (044) 257-70-91

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


вул. Ломоносова, 18

м. Київ, 03022

Карта проїзду


Написати листа

PB 2  3  4  5 987789