Статті

Визначення індексів УДК/ББК

Відповідно до Державного стандарту України (ДСТУ 4861:2007 «Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості») вихідні відомості кожного видання повинні міститишифр зберігання видання. Шифр зберігання складається з класифікаційних індексів Універсальної десяткової класифікації (УДК), Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) та авторського знаку.

Універсальна десяткова класифікація (УДК)–міжнародна класифікаційна система знань яка об’єднує всі галузі знань в єдиній універсальній структурі з загальною десятковою нотацією. Призначена для індексування і пошуку відомостей в документальних масивах за змістовними ознаками. Таблиці УДК використовуються в бібліотеках, видавництвах, інформаційних центрах, тощо; роботи без коду УДК не розглядаються при реєстрації в глобальних базах даних.

Бібліотечно-бібліографічна класифікація (ББК) – класифікація друкованих видань, заснована на системі таблиць ідентифікаторів. Основна таблиця класифікації визначає галузі знань, до яких можна віднести ті, чи інші видання та побудована за ієрархічним принципом. Додаткові таблиці визначають територіальні та інші спеціальні типові ділення.

Основне завдання класифікаційних схем – максимально точно відобразити зміст видання та забезпечити в подальшому його швидкий та легкий пошук не лише в Україні, а й у світі (але лише за умови, що індекс визначено правильно).Індексування документів за УДК і ББК здійснюється в межах спеціально розроблених принципів, положень і правил – на основі методики індексування.

Авторський знак – умовне позначення прізвища автора або першого слова заголовка видання (залежно від відомостей, розміщених на титульному аркуші). Авторський знак складається з однієї літери та двох цифр. Літера – перша з імені автора чи заголовка. Дві цифри визначаються залежно від послідовності декількох перших літер прізвища чи заголовка видання. Авторський знак призначений для полегшення і прискорення розміщення за алфавітом видань на полицях і карток в каталогах бібліотек.

Бібліотека надає допомогу у визначенні індексів УДК/ББК та авторського знакудля наукових та навчально-методичних робіт. Послуга надається лише науковим, науково-педагогічним працівникам, співробітникамта студентам ККІБП.

Для визначення УДК/ББК просимо надати нам назву наукової роботи, Ваше прізвище, ім’я та по-батькові.

Також Ви можете самостійно спробувати визначити індекси УДК