logo

Купить новостройку с отделкой. Где купить однокомнатную квартиру в новостройке? Купить новостройку недорого. Оценка стоимости недвижимости. Какая рыночная оценка недвижимости? Принципы оценки недвижимости. Теплый пол своими руками. Как сделать теплый пол в доме. Монтаж водяного теплого пола. Не включается ноутбук. Скажите почему не включается ноутбук. Ноутбук включается и сразу выключается. Быстрый кредит наличными. Где быстро взять кредит без справок. Оформить быстрый кредит. Топ wow сервера. Где скачать последний клиент wow? Самый лучший сервера world of warcraft. Ленточная пилорама цена. Ленточная пилорама своими руками чертежи. Скачать чертежи ленточной пилорамы. Аренда квартир без посредников. Длительная аренда квартир без посредников и прочих. Аренда однокомнатной квартиры.
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners

Мапа сайту


Міжнародний журнал

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»

 

 
zhurnal90

Спортивнi гуртки та курси

Офіційні групи

Instagram vvodit arhivyi 800x405

Зараз на сайті

На сайті 65 гостей та відсутні користувачі

                                                                                      Language                                               
                                                                               
 
15831  ukr flag 


Кафедра обліку і оподаткування

Презентація кафедри

Склад кафедри

Навчально-методична робота

Наукова робота

Організаційно-виховна робота

Буклет кафедри

6 соцмер1 Instagram vvodit arhivyi 800x405

 

 

0 02 05 aa67a66a5b20846448e3cb377796b96debfb7bc29da13658fc21bc649f7aef52 bc2e9561

 

Спеціальність «Облік і оподаткування» є універсальною й професійно спрямованою до сучасних вимог у підготовці фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» і навичок обліково-аналітичної, контрольно-ревізійної, податкової та аудиторської діяльності, забезпечення фінансово-інвестиційній стабільності підприємств та суб’єктів господарювання на ринку праці в бюджетній сфері.

Підготовка бакалаврів і магістрів з бухгалтерського обліку та аудиту в Київському кооперативному інституті бізнесу і права розпочалася у 2010-2011 навчальному році кафедрою "Економіки і права".

З метою першого випуску магістрів зі спеціальності облік і аудит у вересні 2015 року створена кафедра "Бухгалтерського обліку і аудиту.

У зв’язку зі зміною паспорту спеціальності у 2016 році кафедра змінила назву на кафедру "Обліку і оподаткування".

Кафедра обліку і оподаткування здійснює підготовку фахівців зі спеціальності 071 - «Облік і оподаткування» за освітніми рівнями:

-                     фаховий молодший бакалавр,

-                     бакалавр,

-                     магістр.

При кафедрі працює аспірантура з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії зі спеціальності 071 - «Облік і оподаткування».

Навчальний план підготовки кафедрою студентів передбачає комплексний підхід в цілях забезпечення професійної компетентності майбутніх фахівців з обліку і оподаткування.

Освітній процес реалізується в таких формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, практики, самостійна робота, контрольні заходи.

Основними видами навчальних занять є: лекції, лабораторні, практичні, семінарські заняття, індивідуальні заняття та консультації.

Студенти, які навчаються за спеціальністю облік і оподаткування вивчають:

1) цикл дисциплін загальної підготовки, що формують загальні компетентності:

-                     на рівні бакалавра: історія України, історія української культури, правознавство, господарське та трудове право, інформатика та інформаційні технології, економічна теорія, вища математика, теорія ймовірності та математична статистика, економетрика, українська мова (за професійним спрямуванням), філософія, соціологія;

-                     на рівні магістра: методологія і організація наукових досліджень, ділова іноземна мова, професійна етика бухгалтера і аудитора;

-                     на рівні доктора філософії: філософія науки, іноземна мова, методологія і організація дисертаційного дослідження, педагогіка вищої школи, фінансові ринки, інструменти та інститути, правове забезпечення наукових досліджень, методи стратегічного управління, методи і моделі обґрунтування економічних рішень, електронний документообіг;

2) цикл дисциплін професійної та практичної підготовки, що формують спеціальні компетентності:

-                     на рівні бакалавра:  макроекономіка, мікроекономіка, економіка підприємства, міжнародна економіка, статистика, бухгалтерський облік, облік і звітність в оподаткуванні, менеджмент, маркетинг, ціноутворення, управлінський облік, аудит, економічний аналіз, аналіз господарської діяльності підприємств, фінанси, фінансовий облік, облікова політика підприємств, облік в бюджетних установах, облік в банках, облік в зарубіжних країнах, облік і звітність підприємств малого бізнесу, облік в галузях економічної діяльності, інформаційні системи і технології в обліку та аудиті, економіка праці і соціально-трудові відносини, основи біржової діяльності, бізнес-планування;

-                     на рівні магістра: організація бухгалтерського обліку, бухгалтерський облік в управлінні підприємством, облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами, облік зовнішньоекономічної діяльності, організація і методика складання звітності за ПКУ, фінансовий аналіз, стратегічний аналіз, методологія, організація та методика аудиту, внутрішньогосподарський контроль, судово-бухгалтерська експертиза, інформаційні системи і технології в обліку та оподаткуванні, моделювання облікового забезпечення прийняття управлінських рішень, обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємств;

-  на рівні доктора філософії: теорія і концепції бухгалтерського обліку, проблеми та перспективи розвитку бухгалтерського обліку податкових розрахунків, концепції аналізу господарської діяльності, методологія, організація та оцінка ефективності контролю господарської діяльності, сучасний стан, проблеми, тенденції та перспективи розвитку аудиту, сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері бухгалтерського обліку і аудиту.

Випускники кафедри обліку і оподаткування отримують теоретичні знання і практичні навички організації та методики бухгалтерського обліку, аудиту, контролю, аналізу, оподаткування діяльності суб’єктів господарювання різних форм власності та сфер економіки.

Випускники з обліку і оподаткування успішно працюють в державних установах, банках і страхових компаніях, інвестиційних фондах і компаніях, небанківських кредитних установах, а також в акціонерних й інших компаніях, органах управління всіх рівнів, керують підприємствами різних форм власності, займають урядові посади.

Якість професійної підготовки студентів кафедри обліку і оподаткування забезпечується за рахунок постійного удосконалення структури навчального процесу, розробки нових освітніх продуктів, впровадження підходу із одночасним розширенням прогресивних освітніх технологій і методик викладання, що базуються на використанні можливостей інформатизації та комп’ютеризації.

Кафедра постійно співпрацює з розробниками програм для ведення бухгалтерського обліку: «1С: Бухгалтерія 8.2 для України», «Ліга: Закон», «M.E.Doc IS», «Парус», «КІТ: Аудит», «Фінанси без проблем», «MD OFFICE».

На кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Balance» (науковий керівник – к.е.н., доцент Райковська І. Т.), метою якого є сприяння розвитку студентської науки,  обміну досвідом, науковими і практичними досягненнями щодо вирішення актуальних проблем бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування.

Студенти кафедри приймають участь в олімпіадах, наукових конференціях та конкурсах наукових робіт, мають публікації у збірниках наукових праць.

Студенти мають змогу проходити стажування у країнах Європейського Союзу. Спільно із зарубіжними партнерами від­бувається не тільки підготовка висококваліфікованих фахівців, але й проводяться міжнародні наукові кон­ференції, симпозіуми, підвищення кваліфікаційного рівня науково-педагогічних працівників у зарубіжних освітніх закладах, участь у міжнародних проектах.

 

Зв’язок з кафедрою можна тримати через електронну пошту - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Пошук по сайту

Оголошення

ЛІЦЕЙ

ЛІЦЕЙ

ОГОЛОШЕННЯ УВАГА! УВАГА! УВАГА! ЛІЦЕЙ на базі ККІБПу 2021 році відкриває свої двері для творчої , креативної учнівської молоді, яка бажає отримати високоякісну п...

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ !!! ЩОДО ЗМІНИ ПЛАТИ ЗА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ НА ...

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ !!! ЩОДО ЗМІНИ ПЛАТИ ЗА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ НА ...

Київський кооперативний інститут бізнесу і права проводить індексацію вартості навчання для студентів та аспірантів денної та заочної форми навчання, які навчаютьс...

Контакти

Тел: (044) 258-20-29
Тел: (044) 257-50-94
Тел: (044) 257-52-12
Тел: (044) 257-70-91

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


вул. Ломоносова, 18

м. Київ, 03022

Карта проїзду


Написати листа

PB 2  3  4  5 987789