logo

VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners

Мапа сайту


Міжнародний журнал

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»

 

 
zhurnal90

Спортивнi гуртки та курси

Офіційні групи

Instagram vvodit arhivyi 800x405

Зараз на сайті

На сайті 67 гостей та відсутні користувачі

                                                                                      Language                                               
                                                                               
 
15831  ukr flag 


Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Склад кафедри

Навчально-методична робота

Наукова робота

Організаційно-виховна робота

Навчально-методичні та наукові праці викладачів

Презентація кафедри

Презентація спеціальності "Маркетинг"

Буклет спеціальності "Фінанси"

Буклет спеціальності "Маркетинг"

Новини кафедри

6 соцмер1Instagram vvodit arhivyi 800x405

  

Кафедра “Фінансів, банківської справи та страхування”

Галузь знань - 07 “Управління та адміністрування”

Спеціальність - 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” та

075 “Маркетинг

 фото кафедра

Каф едра фінансів, банківської справи та страхування – це одним із важливих структурних підрозділів Київського кооперативного інституту бізнесу та права. Історія створення і розвитку кафедри нерозривно пов’язана з історією самого інституту, складовою якого вона є.

Кафедра є випусковою та здійснює підготовку фахівців широкого діапазону освітніх ступенів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та 075 «Маркетинг». Здобутки кафедри реалізовані в ліцензованих програмах підготовки фінансистів на рівні “молодшого бакалавра” (на базі 9 - 11 класів), “бакалавра” (на базі коледжу та 11 класів), “магістра” (на базі інституту).

Кафедра здійснює підготовку:

Молодших бакалаврів за освітньо-професійною програмою:

Спеціальність - 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” (3 роки навчання).

Спеціальність - 075 «Маркетинг»

Обсяг ліцензійного набору - денна форма навчання - 50 студентів;

                                               - заочна форма навчання - 30 студентів.

Бакалаврів за освітньо-професійною програмою: Спеціальність - 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”.

Обсяг ліцензійного набору - денна форма навчання - 30 студентів;

                                               - заочна форма навчання - 30 студентів.

Магістрів за освітньо-професійною програмою:

Спеціальність - 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”

Обсяг ліцензійного набору – денна/заочна форма навчання - 20 студентів

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

(минуле та сьогодення)

Початок її діяльності можна віднайти в 1999 році тодішній Київський кооперативний економіко-правовий коледж розпочав підготовку за новими спеціальностями, серед який -  5.050104 “Фінанси” – це уже була відправна точка роботи кафедри. Розвиток програм підготовки економісті та фінансистів, зокрема продовжувалась разом із кафедрою економіки до 2015 року, коли кафедра економіки розділили на дві кафедри: кафедру бухгалтерського обліку і аудиту та кафедру фінансів і кредиту. Проте з 2010 до 2015 року в коледжі була ліцензована спеціальність - “Фінанси”. В 2015 році кафедрою фінансів і кредиту була ліцензована магістерська програма за спеціальністю 072“Фінанси” блоку 07 “Управління та адміністрування”. З 2016 року кафедра була перейменована – “фінансів, банківської справи та страхування”. З 2015 року по сьогодні кафедра рухається в напрямках формування якісного складу професійних науковців, освітян та практиків, а також постійно працює над поліпшенням програм підготовки, методів навчання, стажування і сприяння особистісному розвитку як студентів.

На даний час на кафедрі, в доволі цікавий та складний час розвитку національної освіти, економіки, ККІБП, працює збалансований колективних професійних, молодих працівників, що відзначаються сучасними поглядами на освіту, тренди розвитку фінансів, мають відчутні здобутки, визнанні різними організаціями – засновниками та державними органами освіти в Києві, області та Україні. Це нагороди за здобутки, почесні грамоти, сертифікати, дипломи кандидатів наук, вчені звання доцентів та професорів.

Всі співробітники кафедри мають як досвід освітньо-наукової діяльності, так і практичний досвід роботи в сфері маркетингу, банківської справи, фінансового моніторингу та контролю, страхування, операцій з цінними паперами, інвестування, фондового ринку. Останнє дозволяє поліпшити якість навчання студентів, їх практичного стажування та сприяння працевлаштуванню. Кафедра підтримує зв’язки з базами практики – провідними банками, фінансовими компаніями, підприємствами. 

Цілі, можливості та ресурси кафедри

Наша місія - формувати нове покоління бізнесової еліти, а діюча модель навчання дозволяє забезпечити якісну підготовку нової генерації підприємців-фінансистів, які добре володіють економічною, фінансовою, управлінською теорією, здатні комплексно розв’язувати складні професійні завдання із застосуванням сучасного інструментарію та ІТ технологій, які природно вмонтовані у інформаційний та економічний простір.

 34

Проаналізувавши вимоги роботодавців до спеціалістів, колективом кафедри “Фінанси, банківська справа та страхування” постійно вносяться зміни в навчальні плани, програми практик і дипломного проектування для забезпечення комплексного оволодіння студентами наступними навичками:

ð  вільне використання офісної й комп'ютерної техніки та ІТ – технологій: навички ведення електронного бізнесу, інтернет-банкінгу, інтернет-трейдингу, електронного документообігу – податкова та фінансова звітність та інших спеціалізованих інформаційних технологій фінансового напрямку;

ð  розвиток комунікативних здібностей, вміння працювати “у команді”, готовність до співробітництва та вирішення конфліктів через організацію участі у діяльності студентських гуртків за інтересами, участь студентів у міжнародних та всеукраїнських наукових, науково-практичних, науково-методичних конференціях, семінарах;

ð  уміння організовувати свою роботу та роботу підлеглих, навички контролю;

ð  планувати, прогнозувати, організовувати та контролювати всі етапи виробничих процесів;

ð  акуратність та грамотність роботи з документами, дисципліна та пунктуальність;

ð  навички розробки поточних і перспективних планів роботи, стратегій, програм, проектів, заходів, виконання завдань керівництва;

ð  налагодження ділової співпраці та партнерських стосунків із різними організаціями та установами (вільне володіння іноземною мовою – англійська, польська, італійська та інші);

ð  прогнозування попиту, кон’юнктури фінансових ринків та контролювання якості виконання бізнес-проектів та бізнес-процесів;

ð  забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;

ð  здатність до розробки і обґрунтування вибору найбільш ефективних управлінських рішень, зокрема у сфері професійних та особистих фінансів.

Силами кафедри підтримується робота спеціалізованої лабораторії з вивчення інформаційних технологій у фінансах, навчання основам Інтернет трейдинг цінними паперами. Також, надається підтримка студентам у їх саморозвитку через участь у студентських олімпіадах і доволі престижних конкурсах, організаторами яких є Національний банк України (NBU university challenge), співтовариство учасників фондового ринку – CFA research challenge) та інші, а також у самостійній науковій роботі для чого проводиться щорічна студентська науково-практична конференція, працюють додаткові спеціалізовані гуртках, проводяться відкриті проблемні знаннях з актуальних питань фінансів для студентів різних спеціальностей.

Співпраця з компаніями дозволяє студентам проходити практики та стажування на їх базі, що сприяє кращій підготовці спеціалістів до сучасних реалій роботи. Компанії-партнери кафедри “Фінанси, банківська справа та страхування” отримують змогу оцінити майбутніх випускників та часто стають їх роботодавцями.

Базами практики та подальшого працевлаштування є банківські установи, страхові компанії, професійні учасники фондового ринку – брокери, компанії з управління активами, фондові біржі, інвестиційні та пенсійні фонди, державні структури – податкові органи, органи фінансового контролю, казначейство, компанії та фірми:

Професія “Фінансист” або чому ми навчаємо?

Бути фінансистом (підприємцем, індивідуальним інвестором) – означає мати спеціальні знання, вміти їх застосовувати на практиці та безперервно набувати нового досвіду. Власнику бізнесу, вже давно недостатньо бути тільки економістом, юристом, менеджером чи маркетологом, він повинен акумулювати в собі усі ці знання. Фінансова освіта здатна не тільки скорегувати і підсилити підприємницькі якості, а й сформувати та розвинути їх!

Випускники спеціальності – конкурентоспроможні фахівці у багатьох сферах, адже дана спеціальність має широкий спектр застосування: від матеріального виробництва і торгівлі у  відповідних компаній – до компаній фінансового сектору (ринку фінансових послуг), від приватного бізнесу – до державних регулюючих структур.

 

Снимок2

Наші випускники мають найширші можливості на ринку праці. Вони можуть запропонувати свої знання та вміння, як наймані працівники у сфері фінансового управління підприємством, торгівлі та біржової діяльності на ринку цінних паперів та інвестицій, як самостійні суб'єкти підприємницької діяльності, а також як державні службовці у органах, що здійснюють регулювання та контроль у фінансовій сфері.

Фінансова освіта стаєте у пригоді як для досягнення особистих цілей так і розвитку професійної кар’єри від профільного спеціаліста до топ-менеджера крупної компанії чи посадовця високого рівні.

РАДІ БУДЕМ БАЧИТИ ВАС СЕРЕД НАШИХ СТУДЕНТІВ

Пошук по сайту

Оголошення

ЛІЦЕЙ

ЛІЦЕЙ

ОГОЛОШЕННЯ УВАГА! УВАГА! УВАГА! ЛІЦЕЙ на базі ККІБПу 2021 році відкриває свої двері для творчої , креативної учнівської молоді, яка бажає отримати високоякісну п...

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ !!! ЩОДО ЗМІНИ ПЛАТИ ЗА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ НА ...

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ !!! ЩОДО ЗМІНИ ПЛАТИ ЗА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ НА ...

Київський кооперативний інститут бізнесу і права проводить індексацію вартості навчання для студентів та аспірантів денної та заочної форми навчання, які навчаютьс...

Контакти

Тел: (044) 258-20-29
Тел: (044) 257-50-94
Тел: (044) 257-52-12
Тел: (044) 257-70-91

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


вул. Ломоносова, 18

м. Київ, 03022

Карта проїзду


Написати листа

PB 2  3  4  5 987789