Руденко Юлія Миколаївна

Руденко Юлія Миколаївна

Доценткафедри соціально-гуманітарних дисциплін,кандидат історичних наук; завідувач бібліотеки.

Робочий телефон: (044) 257 03 07

Електронна адреса: riznuk_julia@ukr.net

Освіта:

-                2008-2012 рр. – бакалавр історії, спеціальність – “Історія”, ЧНУ ім. Б.Хмельницького.

-                2012-2013 рр. – магістр історії, викладач історії, спеціальність – “Історія”, ЧНУ ім. Б. Хмельницького.

-                2013-2016 рр. – аспірант кафедри історії України ННІ історії і філософії ЧНУ ім. Б. Хмельницького.

-                2018 р. – кандидат історичних наук, дисертація за спеціальністю 07.00.01 – історія України (диплом ДК № 049003, 23 жовтня 2018 р.).

Додаткова освіта:

-                2012 р. –навчання в центрі “Професіонал” за спеціальністю “Офіс-менеджер” (сертифікат).

-                2017-2018 н.р. – навчання в ЧНУ ім. Б. Хмельницького за курсом “Екскурсовод. Керівник туристичної групи” (сертифікат).

Підвищення кваліфікації:

Учасниця численних семінарів, вебінарів, онлайн-курсів. Останні з них:

-                05.01.2020 – онлайн-курс платформи EdEra “Розсекречені” (сертифікат).

-                12.01.2020 – онлайн-курс платформи EdEra “Права людини в освітньому просторі” (сертифікат, 10 год.).

-              20.02.2020 – вебінар платформи Stories That Move “Жіночі історії” – методика роботи з подоланням гендерних стереотипів і дискримінації (сертифікат, 4 год.)

-              19.03.2020 – онлайн-курс платформи Prometheus “Освітні інструменти критичного мислення” (сертифікат, 60 год.)

-              19.03.2020 – онлайн-курс платформи Prometheus “Медіаграмотність для освітян” (сертифікат, 60 год.)

-              31.03.2020 – курс від Освітнього хабу міста Києва Мистецтво викладання (сертифікат, 4 год.)

-              31.03.2020 – курс від Освітнього хабу міста Києва “Емоційний інтелект” (сертифікат, 16 год.)

-              01.04.2020 – курс від Освітнього хабу міста Києва Персональна ефективність (сертифікат, 15 год.)

-              02.04.2020 – курс від Освітнього хабу міста Києва Управління людьми і проектами (сертифікат, 18 год.)

-              02.04.2020 – курс від Освітнього хабу міста Києва Чесна країна (сертифікат, 6 год.)

-              08.04.2020 – вебінар платформи Stories That Move “Storytelling на карантині” (сертифікат, 4 год.)

-              29.04.2020 – вебінар від Всеосвіти Коучинг в освіті (свідоцтво, 2 год.)

-              29.04.2020 – вебінар від Всеосвіти Кейс-технології у навчальному процесі (свідоцтво, 2 год.)

-              29.04.2020 – підвищення кваліфікації від Всеосвіти “Проєктна діяльність в освітньому процесі. З чого розпочати? (сертифікат, 2 год.)

-              3, 7, 9, 14, 21, 28.04.2020 – цикл історичних вебінарів Українського інституту вивчення історії Голокосту “ТКУМА” та Українського освітянського видавничого центру “Оріон” (сертифікат, 6 год.)

-              5, 12, 19, 26.05.2020 – цикл історичних вебінарів Українського інституту вивчення історії Голокосту “ТКУМА” та Українського освітянського видавничого центру “Оріон” (сертифікат, 4 год.)

-              22, 29.05.2020 – вебінар “20 thcentryPolish-Jewishhistory” (Lublin, Poland)from the project Trans.History, Centropa (сертифікат)

-              11.06.2020 – онлайн-курс платформи Prometheus “Наукова комунікація в цифрову епоху” (сертифікат, 90 год.)

-              13.08.2020 – Всеукраїнська онлайн-конференція Педагог майбутнього. Практичні навички (диплом)

-              29.09.2020 – онлайн-семінар Міністерства освіти і науки України та Науково-методичного центру вищої та фахової перед вищої освіти “Інноваційна діяльність бібліотек закладів освіти та їх роль у формуванні інформаційної культури, творчої активності здобувачів освіти та педагогічного колективу” (сертифікат, 8 год.)

-              03-15.10.2020 – онлайн-семінар“Building bridges into our history”from the project Trans.History, Centropa (сертифікат)

-              15.10.2020 – курс платформи “ВУМ” та Української бібліотечної асоціації “Бібліотеки у досягненні Цілей сталого розвитку” (сертифікат, 30 год.)

-              січень 2021 – онлайн-курс від Національного університету Острозька академіяКультура 3.0” (сертифікат, 4 год.)

-              14.01.2021 – навчальний модуль від Інституту післядипломної освіти Київського університету ім. Б. Грінченка Музейна педагогіка на уроках історії (сертифікат, 10 год.)

-              навчальний модуль від Інституту післядипломної освіти Київського університету ім. Б. Грінченка Історична спадщина української народної педагогіки (сертифікат, 10 год.)

-              17.02.2021 – Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція Уроки історії в сучасній школі: реалії та перспективи (сертифікат, 6 год.)

-              12.03.2021 – онлайн-навчання у Інтерактивній школі творчого вчителя Методична веснаМетодичний день бібліотекаря (сертифікат, 2 год.)

Дисципліни, які викладає:

“Історія України”.

“Всесвітня історія”.

Основні публікації:

Авторка60наукових і навчально-методичних публікацій. Серед них:

-              Руденко Ю.М. Музейна педагогіка та її роль у навчально-виховному процесі закладу вищої освіти / Ю.М. Руденко // Матеріали VВсеукраїнської (заочної) науково-практичної конференції “Педагогічні інновації в освітньому просторі сучасного закладу вищої освіти”. – К., 2021. (подано до друку)

-              Степан Нехорошев. Коврайський період життя і творчості Г.С. Сковороди: усно-історичні оповідання / Упоряд. Ю.М. Руденко. – Переяслав, 2021. – 62 с. (збірка рукописів)

-              Руденко Ю.М. Особливості нацистської політики Голокосту на Черкащині / Ю.М. Руденко // SocialSciences: RegularitiesandDevelopmentTrends: Collectivemonograph. – Riga, Latvia: “BaltijaPublishing”, 2020. – S. 188-214. (колективна монографія)

-              Руденко Ю.М. Участь єврейського населення у функціонуванні поштово-телеграфних установ Правобережжя другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Ю.М. Руденко // IVInternationalScientificandPracticalConferenceModernachievementsof scienceandtechnology”, 9-10 June 2020, Sweden, Stockholm. – Stockholm, 2020. – S. 68-72.

-              Руденко Ю.М. Оберегове призначення стрітенської свічки як основної ритуальної захисниці / Ю.М. Руденко //Беларусь в современном мире: материалы XIII Международной научной конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых, Гомель, 21-22 мая 2020 г. / под общ. ред. В.В. Кириенко. – Гомель: ГГТУ им. П.О. Сухого, 2020. – C. 180-183.

-              Руденко Ю.М. Особливості викладання історії Голокосту у вищому закладі освіти / Ю.М. Руденко // Матеріали ювілейної Всеукраїнської (заочної) науково-практичної конференції “Педагогічні інновації в освітньому просторі сучасного закладу вищої освіти”. – К., 2020. – С. 108-111.

-              Руденко Ю.М. Роль історичних постатей Золотоніщини у державотворчих процесах в період Української революції 1917-1921 рр. / Ю.М. Руденко // Крути: проблеми державотворення від доби Української революції (1917-1921 рр.) до сьогодення: Збірник наук. праць. – Київ – Ніжин, 2020. – С. 324-337.

-              Руденко Ю.М. Уроки Голокосту – уроки толерантності: Науково-методичний посібник / Ю.М. Руденко. – К.: ККІБП, 2019. – 160 с. (науково-методичний посібник)

-              Руденко Ю.М. Сковородинські навчання Пізнай себе: Методичний посібник / Ю.М. Руденко. – К.: ККІБП, 2019. – 78 с. (методичний посібник)

-              Руденко Ю.М. Опір українського селянства політиці радянської влади в 20-х роках ХХстоліття (на прикладі повстання Гренадерів 1930 р.) / Ю.М.Руденко // Матеріали XVII Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Шевченківська весна – 2019: Історія”. – К., 2019. – С. 254-256.

-              Руденко Ю.М. Усна історія як історичне джерело: Науково-методичний посібник / Ю.М. Руденко. – К.: ККІБП, 2018. – 67 с. (науково-методичний посібник)

-              Руденко Ю.М. Внесок єврейського населення у соціально-економічний та культурний розвиток Золотоніщини / Ю.М. Руденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Історія. – К., 2018. – Випуск 4 (135). – С. 58-62.

-              Руденко Ю.М. Перспективи та причини провалу Дніпровської повітряно-десантної операції / Ю.М. Руденко. – Міждисциплінарні гуманітарні студії. – Серія: Історичні науки. – К., 2018. – Випуск 4. – С. 33-49.