Кафедра інформаційно-технічних та природничих дисциплін

Презентація кафедри  

Склад кафедри

Навчально-методична робота

Наукова робота

Організаційно-виховна робота

Буклет кафедри

Звіт кафедри 2020-2021

6 соцмер1

 

 

IMG 9674

 

Кафедра інформаційно-технічних та природничих дисциплін створена у січні 2017 року.

Місія кафедри — загальноосвітня, інформаційно-технічна, природнича підготовка студентів Київського кооперативного інституту бізнесу і права.

Основними принципами діяльності кафедри є:

- набуття студентами фундаментальної підготовки;

- володіння сучасними методами прикладної математики та комп’ютерними інформаційними технологіями;

- формування ключових освітніх компетенцій;

- гармонійно розвинутої особистості та висококваліфікованого конкурентоспроможного фахівця;

- відповідність змісту дисциплін передовим досягненням природничих наук та новітнім інформаційним технологіям.

Інформаційно-технічний напрямок — інформатика та обчислювальна техніка, інформаційні технології, діловодство з використанням комп’ютерної техніки, комп’ютерна логіка, інженерна та комп’ютерна графіка, програмування, комп’ютерна електроніка, комп’ютерна схемотехніка, операційні системи та комп’ютерні мережі, організація баз даних, основи програмної інженерії, технічне обслуговування ЕОМ, архітектура комп’ютерів та інші.

Природничий напрямок — біологія, хімія, астрономія, фізика, фізичне виховання.

Математичний напрямок — математика, вища математика, алгоритми та методи обчислень, дискретна математика, теорія ймовірності та математична статистика.

На кафедрі створені гуртки: «Цікава математика»; «Цікава астрономія»; гурток для поглибленого вивчення програмування; секції спортивних ігор, настільного тенісу та кульової стрільби; природничий гурток.

На кафедрі функціонують навчальні лабораторії фізики, хімії, комп’ютерної техніки, інформаційних систем і технологій та лабораторія комп’ютерного забезпечення знань.

Кафедра є випусковою зі спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» (ОКР «Молодший спеціаліст»).