logo

Как сделать потолок из гипсокартона. Как сделать подвесной потолок в доме. Какой потолок лучше сделать. Отделка ванной комнаты. Быстрая отделка ванных комнат панелями. Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями. Кровля крыши профнастилом. Качественные материалы для кровли крыш. Крыша из мягкой кровли. Самоделки для сада. Успешные самоделки для сада своими руками. Самоделки для сада и огорода. Ванная мебель для ванной комнаты. Купить мебель для ванных комнат недорого. Заказ мебели для ванной комнаты. Бизнес малое производство. Самый малый бизнес идеи производство. Новый бизнес производство. Монтаж дверей своими руками. Быстрый монтаж входных дверей. Легкий монтаж пластиковых дверей. С чего начать ремонт квартиры. Быстрый ремонт дома с чего начать. Ремонт своими руками для начинающих.
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners

Мапа сайту


Міжнародний журнал

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»

 

 
zhurnal90

Спортивнi гуртки та курси

Офіційні групи

Instagram vvodit arhivyi 800x405

Зараз на сайті

На сайті один гість та відсутні користувачі

                                                                                      Language                                               
                                                                               
 
15831  ukr flag 


Кафедра права

Склад кафедри

Напрями наукової діяльності

Методичні та наукові праці викладачів

Навчальні дисципліни кафедри

Звіт кафедри 2015-2016

Звіт кафедри 2016-2017

Звіт кафедри 2017-2018

 

Відповідно до Положення про кафедру права кафедра є базовим структурним підрозділом інституту, що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з кількох споріднених спеціальностей чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну діяльність за певним напрямом. Концепція розвитку кафедри ґрунтується на тому, що система сучасної вищої юридичної освіти – це синтез актуальних знань у області світоглядних, фундаментальних та прикладних правничих наук, а також інших близьких за предметом дослідження соціогуманітарних наук.

Кафедра права є випускаючою за спеціальністю та напрямом підготовки «Право» і наділена відповідним обсягом прав та обов’язків, несе відповідальність за якість підготовки висококваліфікованих працівників, які володіють глибокими теоретичними та прикладними знаннями і здатні використовувати їх в своїй подальшій роботі.

   Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює підготовку наукової продукції: монографій, статей у вітчизняних та міжнародних виданнях, тез доповідей на наукових та науково-практичних конференціях, круглих столах.

 На кафедрі здійснюється наукова робота зі студентами.

     Сучасне життя ставить перед випусниками Київського кооперативного інституту бізнесу і права, що здійснює підготовку фахівців за напрямом «Право» вимогу: "Не лише знай, але і вмій". Особливо це актуально для юридичної освіти, в умовах забезпечення нормотворчої, правоохоронної і правозастосовчої діяльності, необхідності гарантувати реалізацію прав і інтересів фізичних і юридичних осіб. Відтак на кафедрі права створена і працює юридична клініка.

 Юридична клініка «Громадська приймальня»

 

pP52q8xklI4

Юридична клінічна діяльність в Україні зумовлена необхідністю надання правової допомоги малозабезпеченим верствам населення. До функцій юридичної клініки належить надання первинних, поточних усних та письмових консультацій, а в разі необхідності і можливості здійснення функцій представництва в цивільних справах, якщо це не суперечить чинному законодавству України та внутрішньому Положенню про діяльність юридичної клініки.

Відповідно до Законів України «Про вищу освіту» від 17.01.2002№2984-III, «Про безоплатну правову допомогу» від 02.06.2011 р. №3460-VI, Концепції Держаної цільової програми формування системи безоплатної правової допомоги на 2013-2017 роки   згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 р. № 435-р та з метою здійснення комплексу заходів правового, організаційного та економічного характеру, спрямованих на забезпечення доступу до безоплатної  правової допомоги осіб, які мають на неї конституційне право і потребують такої допомоги, а також отримання навичок юриста консультантами – студентами старших курсів кафедри права, які працюють під керівництвом викладачів та практикуючих фахівців в галузі права Міністерство освіти і науки, молоді та спорту видало наказ «Про затвердження Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України» № 592 від 03.06.2006 р.  

Юридична клініка «Громадська приймальня» заснована 03.01.2013 р. та є структурним підрозділом Київського кооперативного інституту бізнесу і права,  яка в  своїй діяльності керується законодавством України, Статутом ККІБП, Положенням про юридичну клініку «Громадська приймальня».

 

Мета та завдання юридичної клініки

Діяльність юридичної клініки "Громадська приймальня" є складовою частиною навчального процесу і має на меті реалізацію навчальних планів Київського кооперативного інституту бізнесу і права щодо створення умов для закріплення та поглиблення знань студентів, здобутих при вивченні навчальних дисциплін; оволодіння студентами сучасними засобами, методами, формами організації праці в галузі їх майбутньої професії; формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час виконання конкретної роботи в реальних умовах; вироблення творчого дослідницького підходу до професійної діяльності.

             Завдання юридичної клініки:

- забезпечення навчального процесу, спрямованого на оволодіння студентами практичними аспектами юридичної професії;

- надання безоплатної юридичної допомоги малозабезпеченим та іншим соціально незахищеним групам населення;

- проведення правопросвітницької роботи;

- діяльність юридичної клініки здійснюється із залученням до навчального процесу фахівців-практиків.

 Відповідно до мети та завдань в юридичній клініці:

- проводяться навчальні заняття;

- забезпечується організація та ведення діловодства;

- ведуться прийом і консультування;

- здійснюється складання та оформлення проектів правових документів;

- здійснюється представництво інтересів клієнтів в судах та державних органах влади і управління;

- сналагоджується співпраця з органами державної влади і місцевого самоврядування,  ЗМІ, іншими підприємствами, установами і організаціями.

 

Забезпечення навчального процесу в юридичній клініці

              Навчальний процес в юридичній клініці забезпечується через організацію викладання спецкурсу з основ юридичної клінічної практики та залучення до роботи в клініці викладачів вищого навчального закладу та кафедри.

Безпосередню роботу з громадянами проводять 10 студентів-консультантів юридичної клініки:

Протягом навчання в юридичній клініці студенти брали участь у з´їзді Асоціації юридичних клінік України, приймали участь у науково-практичній конференції «Взаємодія загально освітніх навчальних закладів та юридичних клінік в правопросвітній роботі: стан та перспективи розвитку», відвідують школи юридичної клінічної освіти, семінари, тренінги, беруть участь в олімпіадах та конкурсах.

 

Умови надання правової допомоги

      Правова допомога надається студентами кафедри права, які не є професійними юристами.

    Правова допомога надається в приміщенні юридичної клініки, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, буд.18.

      Допомога, що надається працівниками цієї юридичної клініки, є безоплатною. Виняток можуть становити витрати на оформлення представництва в суді та витрати ксерокопіювання, друк документів справи. Усі перелічені витрати попередньо обговорюються з клієнтом.

      Ідентифікаційні дані клієнта (і´мя, адреса тощо) є конфіденційними і не підлягають розголошенню чи розповсюдженню. Матеріали справи можуть бути використані в навчальному процесі.

      У разі непередбачених обставин (хвороба, терміновий від´їзд, припинення роботи в юридичній клініці тощо) справа клієнта може бути передана іншому консультантові, про що клієнт повідомляється у найближчий термін.

      Консультант має право відмовити клієнту у наданні правової допомоги або за своєю ініціативою закрити справу:

-          у разі непогодження клієнта з умовами надання правової допомоги чи відмовою підписати угоду про надання правової допомоги;

-          у разі подання завідомо неправдивих даних під час проведення консультації;

-          у випадку непристойної, нахабної чи образливої поведінки в приміщенні юридичної клініки чи за її межами під час виконання консультантом своїх обов´язків як члена юридичної клініки;

-          у разі, коли неможливо зв´язатися з клієнтом протягом більше як 2-х місяців;

-          клієнт спроможний звернутися за наданням платної правової допомоги;

-          у клієнта уже є представник;

-          клієнт не виконує взятих зобов´язань згідно з угодою про надання правової допомоги, або грубо чи не тактовно поводить себе з учасниками юридичної клініки;

-          клієнт перебуває в стані алкогольного чи наркотичного сп´яніння або має хворобу, що ставить під загрозу безпеку та здоров´я учасників юридичної клініки;

-          результат, якого бажає клієнт або засоби його досягнення, на яких клієнт наполягає, є протиправними.

  У випадку незадоволення консультаціями, отриманими в цій юридичній клініці, клієнт може звернутися до професійних юристів, не висуваючи жодних претензій до студентів-правників, якими було надано консультації. (Наказ № 592 від 03.08.2006 р. «Про затвердження Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України»).

 

Пошук по сайту

Оголошення

ЛІЦЕЙ

ЛІЦЕЙ

ОГОЛОШЕННЯ УВАГА! УВАГА! УВАГА! ЛІЦЕЙ на базі ККІБПу 2021 році відкриває свої двері для творчої , креативної учнівської молоді, яка бажає отримати високоякісну п...

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ !!! ЩОДО ЗМІНИ ПЛАТИ ЗА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ НА ...

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ !!! ЩОДО ЗМІНИ ПЛАТИ ЗА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ НА ...

Київський кооперативний інститут бізнесу і права проводить індексацію вартості навчання для студентів та аспірантів денної та заочної форми навчання, які навчаютьс...

Контакти

Тел: (044) 258-20-29
Тел: (044) 257-50-94
Тел: (044) 257-52-12
Тел: (044) 257-70-91

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


вул. Ломоносова, 18

м. Київ, 03022

Карта проїзду


Написати листа

PB 2  3  4  5 987789