Матеріали конференцій

 Всеукраїнська (заочна) науково-практична конференця «ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ»  1березня 2021 року

 

Харчові технології та готельно-ресторанний бізнес: інновації й сучасні перспективи розвитку 2020

 

Програма конференції 20.03.2020

 

Збірник тез конференції 20.03.2020

 
Науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з міжнародною участю «Інновації та закономірності розвитку харчових технологій: теоретичні та прикладні аспекти» (28-29 березня 2019 р.)
 
Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку харчових технологій в умовах європейської інтеграції»(16 травня 2018 р.)

 

ІІІ Міжнарода науково-практична конференція «Економіка, фінанси і управління в XXI столітті: аналіз тенденцій та перспективи розвитку», ГК «Буковель» (19-22 березня 2018 року)

 

Всеукраїнська (заочна) науково-практична конференція  «Педагогічні в освітньому просторі сучасного вищого навчального закладу» (16 березня 2018 року)

 

Науково-практична конференція «Українська революція 1917-1921 рр.: становлення національної незалежності» (23 листопада 2018 року)

 

Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції розвитку національних економік: економічний та правовий виміри» (18-19 травня 2017 року)

 

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Педагогічні інновації в освітньому просторі сучасного вищого навчального закладу» (10 березня 2017 року)

 

Науково-практична заочна конференція "Безпека людини, суспільства, держави" (28 жовтня 2017 року)

 

Сучасний стан та перспективи розвитку правової системи в Україні (09 квітня 2019 р.)

 

«РОЗБУДОВА УКРАЇНИ ЯК ДЕМОКРАТИЧНОЇ, СОЦІАЛЬНОЇ, ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ» (12 квітня 2018 р.)

 

 

Збірник МНПК ККІБП 2021р

 

Програма конференції 27.05.2021

 

Збірник тез конференції 27.05.2021