Всеукраїнський науково-практичний семінар «Педагогічні інновації в освітньому просторі сучасного вищого навчального закладу»

10 березня 2017 р. в Київському кооперативному інституті бізнесу і права відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар на тему: «Педагогічні інновації в освітньому просторі сучасного вищого навчального закладу».

У роботі семінару взяли участь науково-педагогічні та педагогічні працівники, наукові співробітники, аспіранти та студенти Київського кооперативного інституту бізнесу і права, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Національної академії Служби безпеки України, Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка, Інституту обдарованої дитини НАПН України, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Академії адвокатури України.

Основні напрямки роботи семінару:

  1. Моделювання інноваційного освітнього простору вищого навчального закладу.
  2. Інноваційні моделі компетентісно-зорієнтованого навчального процесу у вищій школі.
  3. Інноваційний вимір науково-методичного забезпечення викладання соціогуманітарних, природничо-технічних і фахових  дисциплін.
  4. Методичний супровід упровадженя інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій і засобів навчання у вищій школі.

У рамках науково-практичного семінару було проведено психологічний тренінг «Інноваційні методи подолання професійного вигорання викладача».

Розглянуті на семінарі актуальні питання викликали жваве обговорення та обмін думками серед учасників.

За результатами семінару підготовлено збірник тез доповідей.

 

Програма роботи науково-практичного семінару

Збірник тез доповідей