Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку харчових технологій в умовах європейської інтеграції»

16 травня 2018 року в Київському кооперативному інституті бізнесу і права відбулась Всеукраїнська (заочна) науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні тенденції розвитку харчових технологій в умовах європейської інтеграції».

У роботі конференції взяли участь молоді наукові співробітники, аспіранти та студенти Київського кооперативного інституту бізнесу і права (м. Київ), Київського національного торговельно-економічного університет у(м. Київ), Національного університету харчових технологій (м. Київ), Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ), Одеської національної академії харчових технологій (м. Одеса), Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (Полтава), Львівського торговельно-економічного університету (м. Львів), Таврійського державного агротехнологічного університету (м. Мелітополь).

Основні напрямки роботи конференції:

  1. Інноваційні процеси і технології у харчовій промисловості.
  2. Новітні технології оздоровчих продуктів.
  3. Інновації у сфері готельно-ресторанної справи.
  4. Економіка і маркетинг сучасних харчових підприємств.

Під час роботи конференції було актуалізовано й обґрунтовано сучасні проблеми у харчовій промисловості й закладах готельно-ресторанного господарства, презентовано сучасні рішення вузьких місць та шляхи подальшого удосконалення технологічних процесів, представлено інноваційні технології у створенні функціональних продуктів, розглянуто окремі питання економіки і маркетингу сучасних харчових підприємств.

Розглянуті на конференції актуальні питання викликали жваве обговорення та обмін думками серед учасників.

За результатами конференції підготовлено збірник тез доповідей.

 

Збірник тез доповідей