Наукові видання

ККІБП запрошує науковців, докторантів, аспірантів, студентів та інших зацікавлених осіб апробувати результати своїх наукових досліджень у фаховому рецензованому науковому виданні з відкритим доступом – Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» (International Scientific Journal «Internauka»), який включений у провідні науко метричні бази та поширений серед провідних світових бібліотек і університетів.

Детальніше…

Перелік наукових фахових видань України:

Перелік друкованих фахових видань України

Перелік електронних фахових видань України

 

Перелік журналів, що входить до наукометричних баз:

Scopus

Іndex Copernicus
Web of Sciense
PІНЦ