Нормативні документи

Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам