Студентка кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності отримала високу оцінку на Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт «Black Sea Science 2021»

Бе4з наз4вания 

Сьогодні результативність підприємницької діяльності залежить від інноваційної активності, спроможності проводити дослідження та швидко впроваджувати їх результати в діяльність підприємств. Саме тому так важливо прищепити майбутнім керівникам хист до проведення теоретичних та прикладних досліджень. Члени кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Київського кооперативного інституту бізнесу і права є активними учасниками інноваційної екосистеми, яка забезпечує підготовку майбутніх підприємців та менеджерів.

Під керівництвом к.ф.н., старшого наукового співробітника Марчука Валерія Петровича, Максюшенко Дар̓я (студентка групи 41 ТІ) взяла участь у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт «Black Sea Science -2021». Конкурс було проведено під егідою Black Sea Universities etwork,  об’єднання 110 закладів вищої освіти 12 країн Чорноморського регіону та ISEKI-Food Association – Європейської Асоціації інтеграції харчових наук та інженерних знань у харчовій галузі.

Організаторами конкурсу виступили провідні університети Болгарії, Молдови, Польщі, Швейцарії, Ізраїлю, Китаю, Казахстану та Білорусі.

Студентка представила на конкурсі наукову роботу «TheRoleofCorporateCultureinaBusinessOrganization», яку було високо оцінено журі та членами Конкурсної комісії.

За результатами конкурсу учасники отримали сертифікати участі та досвіднаукової роботи.

Дякуємо організаторам конкурсу, які вже не перший рік проводять цей захід з метою розширення міжнародних зв’язків, активізації наукової роботи студентів як найважливішого фактору формування фахівців, залучення студентів до участі у наукових програмах, проєктній, конструкторській та інших формах науково-дослідної діяльності.

11 Maksuyshenko Daria

11 Marchuck Valerii