Історія розвитку Київської РСС

history rss

 

1866 р.

Початок кооперативного руху в Україні. 6(18) жовтня затверджений Статут Харківського споживчого товариства. Ідейними засновниками товариства були М.П. Баллін і В.С. Козлов, практичним організатором - А. Брильянтов. Наприкінці 1866 р. відбулися перші загальні збори товариства, на яких було обрано правління кооперативу на чолі з професором Гарниц-Гарницьким.

1868 р.

6(18) жовтня виникло Київське споживче товариство. Засновниками його вважають членів

Харківського товариства П.А. Лобка та В.С. Гнилосирова. Фундатором й ідеологом першого Київського товариства був М.І. Зібер.

1886-1906 рр.

Утворено перше споживче товариство в с. Бакумівка Васильківського повіту на Київщині. Виникли споживчі товариства в с. Шамраєвці Васильківського повіту та при Саливонківському цукровому заводі графині Браницької, в містах Ставище та Чорнобиль, в с. Колодисте за участю В.М. Доманицького, в с. Забуянне Київського повіту, в с. Криве Сквирського повіту за активної участі Й.В. Юркевича, в с. Дзвонкове, у передмісті Києва - Пріорці.

1907 р.

7 травня

Відбувся перший з'їзд споживчих товариств Київської губернії. Активну участь у його підготовці та проведенні брали «апостоли кооперативного руху в Україні» В.М.Доманицький та Й.В. Юркевич.

1908 р.

2-5 грудня

Відбувся другий з'їзд представників споживчих товариств Київщини, на якому заснована Київська спілка споживчих товариств - перша провінційна спілка не тільки в Україні, але й на всій території Російської імперії. Першим її керівником було обрано О.І. Гдешинського. В організації Київської спілки брали активну участь В.М. Доманицький та Й.В. Юркевич.

1909 р.

У вересні Київська спілка споживчих товариств почала видавати часопис «Наше Дєло». Редактором-видавцем часопису був голова бюро Київської спілки споживчих товариств О.І.Гдешинський.

1910 р.

1-5 червня

З ініціативи Київського губернського земства та за підтримки Київської спілки споживчих товариств проведено курси кооператорів в с. Дзензелівка Уманського повіту.

1920р.

17 червня

Постановою кооперативного комітету «Про український центр споживчої кооперації» створено Всеукраїнську спілку споживчої кооперації (Вукоопспілка). 20 червня головою правління Вукоопспілки було обрано І.А. Саммера.

1922 р.

19 квітня

Скасовано систему губспілок, замість них створено райспілки. Київська губспілка ввійшла до складу Вукоопсілки. На території Київської губернії створено районні спілки: Київську, Бердичівську, Уманську, Білоцерківську.

1923р.

7 липня

Відбулося перше святкування Міжнародного дня кооперації в низових кооперативах Київщини (в селах Корин, Козин, Сидоровичі).

1925 р.

Україну поділено на райони, скасовано губернії, утворено Київську окрспоживспілку.

1925 р.

1 квітня

Відбулися перші збори з'їзду уповноважених Київської окрспоживспілки. Головою правління обрано Є.П. Хоменка.

1932 р.

В Україні проведено обласне районування. В лютому організовано Київську обласну спілку споживчих товариств. Головою спілки призначено З.А. Русакова.

1932 - 1933 рр.

В 30-ті роки кооператори Київщини опікувались дитячими будинками для голодуючих та безпритульних дітей, особливо хворих, а пізніше взяли на повне утримання 9 дитячих будинків; вели шефську роботу у військових частинах, на власні кошти утримували 1 000 червоноармійців. В часи Голодомору кооперація Київщини рятувала націю від голодної смерті, впровадивши новий порядок заготівель, коли 30% хлібозаготівель віддавалось сім'ям бідноти, а пайовики вперше в світовій практиці кредитувались хлібом.

1937 р.

Оголошені ворогами народу та піддані репресіям голова Вукоопспілки Гаврилов, заступник голови правління Тьомін, відповідальні працівники Клейнер (працював у Київській ОСС), Горловський, Худолєєва, Френкель; голова Київської ОСС З.А. Русаков.

1941-1945 рр.

В період Великої Вітчизняної війни спілчани не припиняли заготівельну діяльність, виробництво товарів повсякденного попиту, поставляли продукти харчування до діючих військових частин та партизанських загонів, які воювали на території Київщини, рятували населення від вивезення на каторжні роботи до Німеччини.

У другій половині 1941 року

До Київської ОСС входили 44 РСС та 1254 споживчі товариства.

У листопаді 1943 року

Почалося визволення Київщини від німецько-фашистських загарбників.

З 6 листопада до 3 грудня відновили роботу 20 РСС, які об'єднували понад 300 ССТ.

1946 р.

28 листопада

Відбувся І з'їзд уповноважених споживчої кооперації Київської області. Поставлено завдання на відбудову матеріально-технічної бази споживчої кооперації області. Головою правління ОСС обраний А.Ф. Майструківський.

1948 р.

З 29 лютого до

2 березня

Відбувся ІІ з'їзд уповноважених споживчої кооперації Київської області, на якому головою правління було обрано М.С. Петренко. 10 вересня 1948 року головою правління обраний Ф.Л.Чащин.

1954 р.

Відбувся ІIІ з'їзд уповноважених споживчої кооперації Київської області. Головою правління ОСС обраний Г.О. Іванов. Проведено структурні зміни в системі споживчої кооперації України. У зв'язку з утворенням Черкаської області до складу Київської ОСС переведено 20 РСС. Полтавська область передала Київщині Яготинську та Згурівську РСС. Київська ОСС налічувала 35 РСС, 33 споживчі товариства.

1954-1957 рр.

У системі Київської ОСС збудовано 285 магазинів, 36 підприємств громадського харчування. В Димері, Бишеві, Розважеві збудовано потужні хлібопекарні. Київська ОСС прийняла на свій баланс Переяслав-Хмельницьку звіроферму, з’явились магазини та підприємства громадського харчування в Богуславі, Поліському та ін. На споживчу кооперацію покладено завдання щодо розгортання книжкової торгівлі. У 1958 р. кооператорами області продано книг на 1 млн. 108 тис. крб. Київська ОСС стала переможцем Всесоюзного соціалістичного змагання серед працівників споживчої кооперації.

1958 р.

У березні відбувся ІV з'їзд уповноважених споживчої кооперації Київської області. Було взято курс на покращення обслуговування сільського населення. Головою правління ОСС обрано П.А. Сажка.

1962 р.

У квітні відбувся V з'їзд уповноважених споживчої кооперації Київської області, який визначив курс на поліпшення фінансового стану системи.

1966 р.

У квітні відбувся VІ з'їзд уповноважених споживчої кооперації Київської області.

1966-1967 рр.

Розпочато будівництво ресторанів у Таращі, Сквирі, Кагарлику, Ставищі та інших районних центрах. Створено базу хлібозабезпечення. Побудовані пекарні у Володарці, Медвині, Обухові, Бородянці, Чорнобилі. Введений в експлуатацію ковбасно-кулінарний цех у Ірпіні. Вдосконалено структуру управління Київської ОСС, здійснено перехід на галузевий принцип управління.

1970 р.

У квітні відбувся VІІ з'їзд уповноважених споживчої кооперації Київської області, який визначив завдання з подальшої реалізації економічних реформ. Головою правління ОСС обраний Г.С.Кириченко.

1974 р.

13 квітня

Відбувся VІІІ з'їзд уповноважених споживчої кооперації Київської області, який взяв курс на раціоналізацію роздрібної торгівлі, впровадження прогресивних методів торгівлі.

1979 р.

18 травня

Відбувся ІХ з'їзд уповноважених споживчої кооперації Київської області. З'їзд

визначив завдання на покращення гуртової торгівлі, раціоналізації товаропостачання. Головою правління ОСС обраний М.Я. Дерябін.

1983р. у вересні

Київську облспоживспілку очолив Пак В.П.

1984 р.

6 жовтня

Відбувся Х з'їзд уповноважених споживчої кооперації Київської області. З'їзд визначив курс на вдосконалення діяльності всіх галузей системи, покращення фінансового стану. Головою правління облспоживспілки був обраний В.П. Пак.

1986 р.

Під час ліквідації наслідків Чорнобильської трагедії кооператори Київщини забезпечували продовольством і товарами першої необхідності евакуйоване населення в межах всієї області. Для пересувних пунктів харчування працівники споживчої кооперації обладнали 330 похідних кухонь. Облспоживспілка евакуювала та розмістила понад 1 000 працівників Чорнобильської райспоживспілки.

1989 р. 21 січня

Відбувся ХІ з'їзд уповноважених споживчої кооперації Київської області.

1992 р.10 квітня

Верховна Рада України прийняла Закон України «Про споживчу кооперацію».

1994 р.

21 січня

Відбувся ХІІ з'їзд споживчої кооперації Київської області, на якому одним з питань розглянуто порядок та принципи розмежування власності. Головою правління ОСС обрано В.П. Пака.

1997 р.

24 червня

VІ збори Ради Київської облспоживспілки ХІІ скликання затвердили Концепцію реформування споживчої кооперації Київської області.

1998 р.

24 серпня

Відбувся Установчий з'їзд з питань створення Української спілки «Відродження». До її складу ввійшли Київська та Донецька облспоживспілки.

21 жовтня

Українську спілку споживчих товариств «Відродження» прийнято до складу Міжкоопради на правах засновника.

1999 р.

11 червня

Відбувся ХІІІ з'їзд споживчої кооперації Київської області. Розглядалось питання подальшої реалізації Концепції реформування споживчої кооперації області. Головою правління ОСС обрано В.П. Пака.

2002 р.

У березні відбувся І з'їзд Київської регіонспоживспілки. Головою ради обрано В.П. Пака.

2006 р.

Відбувся ІІ з'їзд Київської регіонспоживспілки, який прийняв рішення про активізацію реформування споживчої кооперації області.

2007 р.

Відбувся ІІІ з'їзд Київської регіонспоживспілки. Взято курс на прискорення адаптації до умов ринкових перетворень.

2008 р.

140-річчя заснування перших кооперативів на території Київщини.

2008р. грудень

Кооператори області урочисто відзначили 100-річчя діяльності спілки споживчих товариств Київщини.

12 березня

2009 року

Відбувся черговий 16 з’їзд Київської облспоживспілки, який визначив шляхи підвищення ефективності господарювання кооперативних організацій  і підприємств. Головою правління було обрано В.П. Пака.

 

Введено в дію та реорганізовано десятки підприємств, з них:

 «Ржищівський хлібохарчокомбінат»; торговельний комплекс «Кооператор»  (ресторан «Київ» та «Універсам») в м.Сквира; переробно-торгівельне підприємство «Агрокоопвиробник» в м. Переяслав-Хмельницький; супермаркет в смт Іванків, магазин-кафе в с.Обуховичі Іванківського району та інші.