logo

Как лечить гастрит быстро. Как лечить гастрит желудка дома. Как лечить гастрит народными средствами. Лечение и профилактика кариеса. Быстрая профилактика кариеса зубов. Профилактика кариеса у взрослых. Питание во время беременности. Какое правильное питание во время беременности. Режим питания во время беременности. Почки симптомы болезни. Главные признаки болезни почек. Питание при болезни почек. Как доставить удовольствие девушке. Как доставить девушке больше удовольствия днем. Как доставить максимум удовольствия девушке. Грудные мышцы в домашних условиях. Быстрые домашние упражнения для грудных мышц. Тренировка грудных мышц. Йога для начинающих видео. Качественная йога для беременных. Уроки йоги для начинающих. Народное лечение простата. Главные средства лечения аденомы простаты. Лечение простатита и аденомы простаты.
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners

Мапа сайту


Міжнародний журнал

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»

 

 
zhurnal90

Спортивнi гуртки та курси

Офіційні групи

Instagram vvodit arhivyi 800x405

Зараз на сайті

На сайті 106 гостей та відсутні користувачі

                                                                                      Language                                               
                                                                               
 
15831  ukr flag 


Положення про студентське самоврядування

1. Загальні положення

 

1.2. Самоврядування у Київському кооперативному інституті бізнесу і права - це самостійна громадська діяльність студентів по реалізації функцій управління вищим навчальним закладом, яка визначається ректоратом (адміністрацією), відділеннями і здійснюється студентами відповідно до мети і завдання, що стоять перед студентськими колективами.

1.2. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, рішеннями Міністерства освіти і науки та іншого органу управління, у підпорядкуванні якого перебуває вищий навчальний заклад освіти, його Статутом та цим Положенням, не дублюють профспілкову організацію, користуються допомогою і підтримкою ректорату (адміністрації) та профспілкового комітету студентів, зокрема, у вирішенні питань забезпечення приміщеннями, обладнанням, документацією тощо.

1.3. Перелік питань, що належить до компетенції органів студентського самоврядування, узгоджується з керівництвом вищого навчального закладу.

1.4. Органи студентського самоврядування не залежать від релігійних об'єднань, політичних партій та рухів.

 

2. Структура і організація роботи органів студентського самоврядування

 

2.1. Студентське самоврядування інституту здійснюється на рівні академічної групи, відділення, гуртожитку. Залежно від контингенту, типу та специфіки навчального закладу студентське самоврядування може здійснюватися на рівні курсу, спеціальності, іншого структурного підрозділу.

2.2. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція), на яких затверджується Положення про студентське самоврядування, обирається виконавчий орган, визначається його структура і термін повноважень, заслуховується звіт.

2.3. Виконавчий орган студентського самоврядування може мати різноманітні форми: сенат, парламент, старостат, рада тощо (далі - Рада).

2.4. Рада студентського самоврядування структурного підрозділу інституту обирається на загальних зборах даного структурного підрозділу.

2.5. Головною структурною одиницею системи студентського самоврядування є академічна група, яка має свій орган управління, його голову і делегує свого представника до Ради студентського самоврядування відділення і на загальні збори (конференцію) студентів.

2.6. Рада студентського самоврядування відділення формується з представників виконавчих органів академічних груп та гуртожитку і обирає своїх представників до Ради студентського самоврядування інституту.

2.7. З числа своїх членів вибраний орган студентського самоврядування структурного підрозділу обирає голову, його заступника (заступників) і секретаря.

2.8. Голова Ради організовує роботу органів самоврядування, на запрошення ректорату бере участь у засіданнях Вченої ради інституту, де обговорюються питання діяльності органів студентського самоврядування, проблемні питання студентського життя.

2.9. Секретар студентської Ради організовує контроль за виконанням рішень органів самоврядування, веде протоколи його засідань і виступає з повідомленнями про виконання рішень.

2.10. При Раді створюються сектори (комісії) за напрямами роботи: навчальна, наукова, культурно-просвітницька, із захисту прав студентів, спортивно-оздоровча, соціально-побутова, міжнародних зв'язків, прес-центр тощо.

2.11. У складі ради студентського самоврядування гуртожитку створюються відповідні комісії за головними напрямами життєдіяльності: житлово-побутова, культурно-виховна, санітарно-гігієнічна, фізкультурно-масової роботи, громадського порядку тощо.

2.12. Засідання Ради студентського самоврядування  вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 обраних до його складу членів. Виконавчий орган приймає рішення більшістю голосів її членів. Він вирішує питання життєдіяльності студентів також у робочому порядку.

2.13. Кожне засідання виконавчого органу фіксується протоколом, що підписується головою або його заступником, секретарем.

2.14. На розгляд загальних зборів (конференцій) виносяться найважливіші питання життєдіяльності студентів, обумовлені основними напрямами діяльності студентського самоврядування.

2.15. Ради студентського самоврядування відділень і гуртожитку у кінці навчального року на загальних зборах (конференції) звітують про виконану роботу.

2.16. Рішення виконавчого органу студентського самоврядування і загальних зборів (конференції) є обов'язковим для виконання.

 

3. Мета і завдання органів студентського самоврядування

 

3.1. Студентське самоврядування в інституті функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов'язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формує в нього навички майбутнього організатора, керівника.

3.2. Діяльність органів студентського самоврядування направлена на удосконалення навчально-виховного процесу, спрямованого на якісне навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу.

3.3. Студентське самоврядування - це така діяльність, за допомогою якої максимально виявляються і реалізуються творчі здібності студентів, формуються моральні якості, підвищується ініціатива кожного за результатами своєї праці. У зв'язку з цим зростає роль студентських колективів по залученню молоді в процес управління інституту.

Основні завдання органів студентського самоврядування:

- забезпечення і захист прав та інтересів студентів;

- забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;

- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

- сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів;

- створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;

- організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;

- сприяння працевлаштуванню випускників;

- участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;

- безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики;

- забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної, фінансової допомоги студентам (спільно з відповідними службами);

- репрезентація в керівництві вищих навчальних закладів (ВНЗ);

- залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час (спільно з кураторами);

- координація діяльності старостату, кураторів академічних груп;

- контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне реагування на їх порушення;

- залучення студентів до художньої самодіяльності;  

- приймають участь у поселенні студентів у гуртожиток та виселенні їх;

-разомз відділом навчально-виховної роботи, господарською службою інституту, адміністратором гуртожитку, вихователями організовують належний побут, відпочинок і дозвілля студентів у гуртожитку;

- координують роботу з викладачами, наставниками академічних груп студентів та кафедрами, завідувачами відділень;

- організовують чергування студентів і сприяння налагодженню пропускного режиму в гуртожитку;

- приймають активну участь у роботі з організації змагання за зразкові кімнати, поверхи, економії електроенергії та ін.;

- разом із адміністратором гуртожитку, вихователями створюють умови для самостійної підготовки (навчання) студентів та їх відпочинку і дозвілля;

- пропагують здоровий спосіб життя, запобігають вчиненню студентами правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, паління тощо.

 

4. Права і обов'язки органів студентського самоврядування

 

4.1. Члени організації мають права та обов'язки, якими наділені студенти вищих навчальних закладів України згідно із законодавством та відповідно до Статуту інституту.

4.2. Крім викладеного, члени студентського самоврядування мають право:

- обирати і бути обраними до будь-якого органу студентського самоврядування;

- звертатися до будь-якого органу студентського самоврядування стосовно питань, що належать до компетенції цього органу та отримувати відповідь по суті питань;

- опротестовувати будь-які дії посадових осіб, структурних підрозділів і органів студентського самоврядування, якщо вони обмежують його права чи принижують його гідність або ускладнюють досягнення цілей організації.

4.3.Рада студентського самоврядування інституту має право звертатися до адміністрації відділення та адміністрації інституту з пропозиціями і заявами, пов'язаними з вирішенням завдань, передбачених основними напрямами діяльності самоврядування.

4.4.Голова ради студентського самоврядування інституту є членом Ради навчального закладу з виховної роботи.

Обов'язки:

- чітко дотримуватися цього Положення;

- виконувати рішення і вимоги студентського самоврядування, що спрямовані на досягнення мети і вирішення завдань організації.

Права і обов'язки органів студентського самоврядування розробляються інститутом і узгоджуються з вченою радою інституту.

Пошук по сайту

Контакти

Тел: (044) 258-20-29
Тел: (044) 257-50-94
Тел: (044) 257-52-12
Тел: (044) 257-70-91

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


вул. Ломоносова, 18

м. Київ, 03022

Карта проїзду


Написати листа

Календар

Травень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

PB 2  3  4  5 987789